Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

et:teated:2013:konkurss [2013/01/08 13:45]
Monika Perkmann
et:teated:2013:konkurss [2013/01/08 13:46] (Hetkel kehtiv)
Monika Perkmann
Rida 15: Rida 15:
   - avaldus TTÜ Küberneetika Instituudi direktori nimele;   - avaldus TTÜ Küberneetika Instituudi direktori nimele;
   - //Curriculum vitae//;   - //Curriculum vitae//;
-  - kõrgharidust või akadeemilist kraadi tõendava dokumendi originaal või notariaalselt tõestatud ärakiri \\  (vajalik vaid esmakordsel kandideerimisel antud ametikohale);+  - kõrgharidust ja akadeemilist kraadi tõendava dokumendi originaal või notariaalselt tõestatud ärakiri \\  (vajalik vaid esmakordsel kandideerimisel antud ametikohale);
   - publikatsioonide nimekiri;   - publikatsioonide nimekiri;
   - Konkursil osaleja soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid ja materjalid.   - Konkursil osaleja soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid ja materjalid.