Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:teated:2013:konkurss
See veebisait esitab teavet KübIst 31. detsembri 2016 seisuga ja seda enam ei uuendata.
This website presents information about IoC as of 31 December 2016 and is no longer updated.

Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituut kuulutab välja:

konkurss kõnetehnoloogia vanemteaduri ametikohale


Struktuuriüksus: TTÜ Küberneetika Instituudi FONEETIKA JA KÕNETEHNOLOOGIA LABORATOORIUM
Tööülesanded: Teadus- ja arendustöö kõnetuvastuse meetodite ja algoritmide alal ning eestikeelse kõnetuvastuse prototüüpide väljatöötamine.
Hõive: 1,0
Valimisperiood: 01.04.1013 - 31.03.2018
Nõutav kvalifikatsioon: Doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
Erialase kogemuse nõuded: Eestikeelse kõnetuvastuse meetodite ning algoritmide tundmine, teadusliku uurimistöö kogemus, väga hea eesti ning inglise keele oskus.


Konkursil osalemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

  1. avaldus TTÜ Küberneetika Instituudi direktori nimele;
  2. Curriculum vitae;
  3. kõrgharidust ja akadeemilist kraadi tõendava dokumendi originaal või notariaalselt tõestatud ärakiri
    (vajalik vaid esmakordsel kandideerimisel antud ametikohale);
  4. publikatsioonide nimekiri;
  5. Konkursil osaleja soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid ja materjalid.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 15.02.2013

Dokumendid esitada TTÜ Küberneetika Instituudi direktori nimele aadressil
Akadeemia tee 21, 12618 Tallinn


Täpsem teave instituudi teadussekretärilt:
telefon 620 4154 e-post Mati.Kutser@cs.ioc.ee

et/teated/2013/konkurss.txt · Viimati muutnud: 2013/01/08 13:46 persoon 127.0.0.1

© TTÜ Küberneetika Instituut, Akadeemia tee 21, 12618 Tallinn Telefon: 620 4150 Faks: 620 4151