Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

et:yldinfo [2016/03/15 02:51]
Tarmo Uustalu [Tegevus] lisatud info uutest tippkeskustest
et:yldinfo [2016/06/04 20:12] (Hetkel kehtiv)
Tarmo Uustalu [Tegevus]
Rida 3: Rida 3:
  
 Küberneetika Instituut (KübI) on [[http://www.ttu.ee/|Tallinna Tehnikaülikooli]] teadus- ja arendusasutus.\\ Küberneetika Instituut (KübI) on [[http://www.ttu.ee/|Tallinna Tehnikaülikooli]] teadus- ja arendusasutus.\\
-(veidi [[et:kroonika:ajalugu|ajaloost]])+ 
 +Loe instituudi [[et:kroonika:ajalugu|ajaloost]].
  
  
Rida 25: Rida 26:
 ====== Tegevus ====== ====== Tegevus ======
  
-Küberneetika Instituut on tegev teadus- ja arendustöös, samuti doktoriõppes. Instituudis uuritavate väga erinevate teadusalade (mehaanika ja rakendusmatemaatika, juhtimissüsteemid, arvutiteadus) ühiseks tunnuseks on matemaatiliste meetodite rakendamine. +Küberneetika Instituut on tegev teadus- ja arendustöös, samuti doktoriõppes.  
 +Instituudis uuritavate väga erinevate teadusalade (mehaanika ja rakendusmatemaatika, juhtimissüsteemid,  
 +arvutiteadus) ühiseks tunnuseks on matemaatiliste meetodite rakendamine. 
  
-Instituudi teadus- ja arendustöö rahastamine on üleni projektipõhine. Eesti-siseselt on meie peamisteks rahastusallikateks [[http://www.hm.ee/|Haridus- ja Teadusministeeriumi]] ja [[http://www.etag.ee/|SA Eesti Teadusagentuur]] baasfinantseerimine ning institutsionaalsed ja personaalsed uurimistoetused. Olulise osa rahastusest annavad erinevad Euroopa Liidu (struktuurifondide ja raamprogrammide) projektid.+Instituudi teadus- ja arendustöö rahastamine on üleni projektipõhine.  
 +Eesti-siseselt on meie peamisteks rahastusallikateks [[http://www.hm.ee/|Haridus- ja Teadusministeeriumi]]  
 +ja [[http://www.etag.ee/|SA Eesti Teadusagentuur]] baasfinantseerimine ning institutsionaalsed ja  
 +personaalsed uurimistoetused. Olulise osa rahastusest annavad erinevad Euroopa Liidu  
 +(struktuurifondide ja raamprogrammide) projektid.
  
-<html><a href="http://www.ioc.ee/wiki/doku.php?id=et:strukt:inimesed&pid=78">Marko Vendelini</a></html> ja tema kolleegide süsteemibioloogia alast teadustööd on finantseerinud [[http://www.wellcome.ac.uk/|Wellcome Trust]].+2016aastal täidab KübI 4 institutsionaalse ja 5 personaalse uurimistoetuse projekti, 2 keeletehnoloogia riikliku  
 +programmi projekti.
  
-Aastatel 2002-2007 oli KübI koduks kahele Eesti teaduse tippkeskusele toonasest kümnest: [[http://cens.ioc.ee/|Mittelineaarsete protsesside analüüsi keskusele CENS]] ja [[http://cdc.ioc.ee/|Töökindlate Arvutisüsteemide Uurimise Keskusele CDC]]. +Aastatel 2002-2007 oli KübI koduks kahele Eesti teaduse tippkeskusele toonasest kümnest:  
 +[[http://cens.ioc.ee/|Mittelineaarsete protsesside analüüsi keskusele CENS]]  
 +ja [[http://cdc.ioc.ee/|Töökindlate Arvutisüsteemide Uurimise Keskusele CDC]]. 
  
-CDC mantlipärija [[http://cs.ioc.ee/excs/|Arvutiteaduse Tippkeskus EXCS]] oli üks seitsmest Eesti teaduse tippkeskusest 2008-2015. CENS oli üheks täiendavast viiest Eesti teaduse tippkeskusest 2011-2015.+CDC mantlipärija [[et:projektid:excs|Arvutiteaduse Tippkeskus EXCS]] oli üks seitsmest  
 +Eesti teaduse tippkeskusest 2008-2015. CENS oli üheks täiendavast viiest Eesti teaduse tippkeskusest  
 +2011-2015.
  
-2016-2023 osaleb KübI kahes üheksast Eesti teaduse tippkeskusest: Eesti IT tippkeskuses EXCITE ja Eesti-uuringute tippkeskuses. +2016-2023 osaleb KübI kahes üheksast Eesti teaduse tippkeskusest: [[et:projektid:excite|Eesti IT tippkeskuses EXCITE]] ja [[et:projektid:cees|Eesti-uuringute tippkeskuses]]