2002. a. olümpiaad Bali saarel

Meeskond ja medalid
Eesti võistkond pärast võistlust. Vasakult paremale: Mihkel Rähn, Jaanus Sepp, Mihkel Kree, Anti Sullin ja Fjodor Novožilov; täisformaadis pildi (264 kB ja 939x718 px või 469 kB ja 1408x1077 px) peale on mahtunud ka juhendajad Maksim Säkki (asendas Jaak Kikast, kes ei saanud sel aastal osaleda) ja Jaan Kalda.

Tulemused:

1. Mihkel Kree, 26,45 p, pronksmedal (11. kl)
2. Anti Sullin, 24,8 p, pronksmedal (12. kl)
3. Jaanus Sepp, 17.55 p, aukiri (12. kl)
4. Mihkel Rähn, 11.3 p (12. kl)
5. Fjodor Novožilov, 9.55 p (10. kl)

Informatsiooniks: kuldmedali piir oli 36 p., hõbemedalil - 32 p., pronksmedalil - 24 p., aukirjal 16 p.

Tulemustest aitab ülevaatlikuma pildi saada ning võrrelda varasemate aastatega eraldi diagramm.

Teooria ülesanded

Osavõtjaid oli 69 riigist, 295 võistlejat. Islamiusulist Indoneesia riiki peljates puudusid Ameerika ja Iisraeli võistkonnad (et Bali saare elanikkond on 95% hinduusku ja rahumeelne, siis terrorismiohtu tegelikult polnud; see Bali spetsiifika oli olnud ka põhjuseks, miks olümpiaad algselt võistluspaigaks planeeritud Bandungist Jaava saarel sinna üle viidi). Olümpiaadi võeti riikliku prioriteedina, korraldus oli laitmatu ja laia joonega. Esmakordselt rahvusvaheliste füüsikaolümpiaadide ajaloos oli avasõnadeks kohale tulnud (hiid)riigi president. Ülesanded olid sisulisest küljest väga head, ainsaks väikeseks puudujäägiks oli pealiskaudne sõnastus (väljajättelised/vastuolulised eeldused jms) - viga, mis sai juhendajatevaheliste diskussioonide käigus põhiosas likvideeritud.
Eesti võistkond sõitis välja veidi murelikuna ja erandlikus olukorras, sest vabariikliku olümpiaadi kaks parimat - Hendrik Nigul ja Martin Pettai - olid loobunud samal ajal toimunud matemaatika olümpiaadi kasuks (nende mitme-aastast rahvusvaheliste matemaatikaolümpiaadide kogemust arvestades oli see igati loomulik, kuid füüsikute jaoks kurvastav valik). Samuti pidi loobuma valikvõistluse neljas, Oleg Košik, kes oli jõudnud anda matemaatikutega siduva lubaduse. Ka üks võistkonna juhendajatest oli tänavu sunnitud kõrvale jääma: Jaak Kikast asendas Maksim Säkki (RFO aukiri 1995). Tänu järelejäänud võistlejate tublidusele õnnestus võistlusest siiski auga välja tulla: Mihkel Kree kogus nii teoorias kui eksperimendis üle poole punktidest ning saab osaleda ka 2003. aastal Taivanis; Anti Sullin sai üldtunnustatult huvitaivama ülesande, "optilise musta kasti" eksperimendi eest 9,2 punkti kümnest, mis oli olümpiaadi teadaolevalt parim tulemus.

Eelvõistluste sõel oli tihe. Pildil on üks neist, kes võistlusele ei pääsenud
(saadaval ka 1,5x suuremalt, 61 kB).


XXXIII Rahvusvahelise Olümpiaadi kodulehele Indoneesias
RFO-de koduleheküljele Kommentaari saatmine