Tulemused RFO-del aastail 1994-2010 protsendi järgi võistlejate koguarvust.

Eesti võistlejate kohad üldjärjestuses

Kommentaare ja selgitusi joonise juurde.

Olümpiaadiülesannete iseloom kõigub aastast aastasse ja võistlustulemustel suur juhuslik komponent. Seetõttu tuleb rõhutada, et kui õpilane A jääb selle skeemi põhjal õpilasest B väikese arvu protsentide võrra tahapoole, siis ei saa veel selle põhjal kindlalt väita, et ta on nõrgem ülesannetelahendaja. Skeemi alsuseks olevad andmed on allalaaditavad; teatage avastatud ebatäpsustest.
Diagrammi vasak serv on 0% ning parem serv 100% juures; skaala on antud aastate erladusjoontel tillukeste kriipsukestena. Iga aasta jaoks on värvidega esitatud erinevate auhindade (kuld, hõbe, pronks ja aukiri) hulgad. Punktid vertikaalsete valgete joontega tähistavad Eesti võistlejate tulemusi. Mõned meie auhinnata jäänud õpilased on siit puudu, sest tegelikult on nendesse puutuv info RFO statuudi kohaselt konfidentsiaalne; kuigi kellelgi neist poleks põhjust oma tulemust häbeneda (sestap on vastavalt andmete olemasolule see siin ka esitatud), pole igal aastal andmed olnud kättesaadavad ka juhendajatele. Pidevad vertikaalsed mustad jooned tähistavad nominaalseid medalipiire RMO-l; katkendjooned vastavad RKO keskmisi reaalseid medali- ja aukirjapiire (esitatud on ajavahemiku 2000-2010 keskmised protsendid). RFO medalijaotusalgoritm on muutunud kahel korral, aastal 2002 ning aastal 2009 (vt ka allpool). Uue algoritmi nominaalsed protsendid (8, 25, 50 ja 67) on väga sarnased RMO protsentidele, kuid et medalipiirid punktides fikseeritakse enne moderatsioone, siis reaalne medalite arv sõltub esialgse hindamise kvaliteedist. Lootes, et selles osas hakkab eeskuju andma pigem aasta 2010 kui 2009, on uue RFO algoritmi orienteerivad piirid märgitud peenikese punktiirjoonega lähtudes 2010 a tulemustest. Läbi aastate on diagrammil punktidena märgitud järgmised võistlejad (lugedes punkte vasakult paremale):
1994. a. Peeter Vois.
1995. a. Jaak Suurpere, Valter Kiisk ja Maksim Säkki;
1996 a. Valter Kiisk, Andrei Errapart ja Andres Lips;
1997. a. Jaak Sarv, Sven Laur, Taavet Loogväli ja Jaak Sarv;
1998. a. Jaak Sarv, Alar Mitt, Jegor Gužvin ja Kristo Kaiv;
1999. a. Jegor Gužvin, Alar Mitt, Raido Valgeväli, Pavel Petrov ja Elmo Tempel;
2000. a. Pavel Petrov, Urmo Visk, Endel Soolo, Alar Ainla;
2001. a. Endel Soolo, Alar Ainla, Pavel Petrov ja Daniel Travin;
2002. a. Mihkel Kree, Anti Sullin ja Jaanus Sepp;
2003. a. Mihkel Kree ja Fjodor Novožilov;
2004. a. Fjodor Novožilov, Siima Ainsaar, Aleksandr Morozenko, Dmitri Derkatš, Riho Taba;
2005. a. Siim Ainsaar, Aleksandr Morozenko, Holger Haas, Mattias Linnap, Dmitri Derkatš
2006. a. Aleksei Vlassov, Mihkel Heidelberg, Mihhail Verhovtsov, Jaan Katus, Holger Haas, .
2007. a. Stanislav Zavjalov, Jaan Katus, Marek Jarkovoi, Uku Hämarik.
2008. a. Andres Laan, Uku Hämarik, Stanislav Zavjalov.
2009. a. Stanislav Zavjalov, Taavi Pungas, Ants Remm, Roland Matt.
2010. a. Ants Remm, Jaan Toots, Erik Tamre, Roland Matt, Kert Pütsepp.

Informatsiooniks: kuni 2001. aastani leiti füüsika auhinnapiirid punktides kui allapoole ümardatud protsendid (90-75-68-50) kolme absoluutselt parima tulemuse keskmisest Aastail 2002-2008 kehtinud süsteem: enne apelleerimisi määrati kindlaks kriitilised punktisummad, nii et kuldi, hõbedaid, pronkse ja aukirju oleks vähemalt vastavalt 6%, 12%, 18% ja 24%. Reaalselt tulid protsendid suuremad, sest apelleerimise käigus saavutati lisapunkte. Enne moderatsioone punktide fikseerimise eesmärgiks on, et ei saaks kannatada olümpiaadi sõbralik õhkkond: apelleerides ei võidelda mitte konkurentidest ette rebimise nimel, vaid selleks, et punkte juurde saada. Aastast 2009 kehtima hakanud süsteem on muus osas sama, mis eelmine, kuid protsendid on suuremad (8, 25, 50 ja 67) ning medalipiire punktides ei ümardata.

Parimad tulemused IPhO-del: suhtelise koha (kohanumbri ja osavõtjate üldarvu suhe) alusel koostatud pingerida.
Alloleva tabeli tulbad vastavad orienteerivalt 2009. a kasutusele võetud IPhO auhinnajaotusskeemile. IMO ja IChO auhinnapiirid on tinglikud (kümnekonna viimase aasta keskväärtused), sest ka nendel olümpiaadidel on medalite suhtarvus fluktuatsioone (kuigi hulga vähem, kui IPhO-del enne 2002. a).

0-9% (RFO-09 kullad)
G:Jegor Gužvin 99
IMO kulla lõpp 8,3%
9-27% (RFO-09 hõbedad)
IChO kulla lõpp 12%
S:Andres Laan 08
B:Peeter Vois 94
B:Jaak Sarv 98
S:Endel Soolo 01
B:Alar Mitt 98
S:Alar Mitt 99
S:Stanislav Zavjalov 09
S:Mihkel Kree 03
B:Jaak Suurpere 95
H:Pavel Petrov 00
S:Ants Remm 10
B:Alar Mitt 97
IMO hõbeda lõpp 25%
H:Urmo Visk 00
27-54% (RFO-09 pronksid)
B:Valter Kiisk 95
B:Fjodor Novožilov 04
B:Uku Hämarik 08
Valter Kiisk 96
IChO hõbeda lõpp 33%
B:Alar Ainla 01
B:Pavel Petrov 01
B:Siim Ainsaar 05
B:Stanislav Zavjalov 07
B:Siim Ainsaar 04
H:Andrei Errapart 96
H:Jegor Gužvin 98
B:Sven Laur 97
B:Taavi Pungas 09
B:Mihkel Kree 02
B:Jaan Toots 10
B:Stanislav Zavjalov 08
H:Aleksandr Morozenko 04
B:Anti Sullin 02
H:Maksim Säkki 95
H:Fjodor Novožilov 03
H:Aleksandr Morozenko 05
B:Erik Tamre 10
B:Raido Valgeväli 99
H:Dmitri Derkatš 04
H:Riho Taba 04
D:Endel Soolo 00
IMO pronksi lõpp 50%
H:Jaan Katus 07
H:Holger Haas 05
H:Mattias Linnap 05
54-72% ( RFO-09 aukirjad)
H:Roland Matt 10
H:Aleksei Vlasov 06
H:Andres Lips 96
H:Mihkel Heidelberg 06
H:Jaak Sarv 97
H:Taavet Loogväli 97
H:Mihhail Verhovtsov 06
H:Jaan Katus 06
H:Holger Haas 06
H:Kert Pütsepp 10
H:Marek Jarkovoi 07
D:Kristo Kaiv 98
H:Pavel Petrov 99
D:Toomas Hinnosaar 97
D:Alar Ainla 00
H:Ants Remm 09
H:Roland Matt 09
H:Uku Hämarik 07
H:Dmitri Derkatš 05
IChO pronksi lõpp 64,5%
D:Jaanus Sepp 02
D:Daniel Travin 01
IChO aukirja lõpp 68%
D:Elmo Tempel 99
>72% (kuivõrd selle tulba võistlejate täpsed tulemused pole teada, võivad tegelikult neist paljud olla saavutanud ka parema protsentuaalse koha)
D:9 poissi aastail 92-93
D:Maksim Säkki 94
D:Gennadi Skvortsov 94
D:Robert Kitt 94
D:Valter Kiisk 94
D:Gennadi Skvortsov 95
D:Robert Kitt 95
D:Markko Paas 96
D:Taavet Loogväli 96
D:Raido Valgeväli 98
D:Jaak Järvekülg 00
D:Jaanus Sepp 01
D:Mihkel Rähn 02
D:Fjodor Novožilov 02
D:Jaanus Sepp 03
D:Aleksandr Morozenko 03
D:Aleksandr Bitjukov 07
D:Heiki Niglas 08
D:Andreas Valdmann 08
D:Siim-Ilmar Nopri 09


RFO-de koduleheküljele

Kommentaari saatmine