1996 a. olümpiaad Oslos

Eesti võistkond:

  1. Valter Kiisk, pronksmedal (30 punkti)
  2. Andrei Errapart, aukiri (29,5 p.)
  3. Andres Lips, aukiri (24 p.)
  4. Markko Paas (*)
  5. Taavet Loogväli (*)

* - punktisummad allpool aukirja on vastavalt olümpiaadi statuudile konfidentsiaalsed ja sestap ei tohi neid siin avaldada

Informatsiooniks: kuldmedali piir oli 42 p., hõbemedalil - 36 p., pronksmedalil - 30 p., aukirjal 23 p. Erinevalt teistest ainetest antakse füüsikas ka aukirju ning medalite piirid määratakse kindlaks kolme absoluutselt parima tulemuse põhjal. Harilikult on nii (aastati võib siin olla kõikumisi), et viimased aukirja saajad on üldjärjestuses enam-vähem keskel.

Eesti võistkonna keskmine punktihulk iga võistleja kohta oli 23,4. Selle mitteametliku näitaja poolest oli ta 32 kohal. Põhjamaadest ja Balti riikidest jäädi napilt alla ainult Leedule (23,9 punkti).

Põhivõistluse kõrval korraldati veel võistkondlik konkurss parimale mittestandardsele muusikainstrumendile 410 Hz sagedusega heli tekitamiseks. Eesti võistkond võitis selle konkursi. Seejuures lahendusidee ja põhiosa teostusest tuli Andrei Errapardilt.

Ülesanded (teoreetiline voor, eesti k.)

XXVII IPhO lehekülg Oslo Ülikoolis

RFO-de koduleheküljele

Kommentaari saatmine