Tulemusi valikvõistlustelt Eesti IPhO-võistkonna selgitamiseks

1998. aasta tulemused

1999. aasta tulemused

2000. aasta tulemused

2001. aasta tulemused

2002. aasta tulemused

2003. aasta põhivõistlus ja lisavõistlus