SISEINFO KübI listid WebMail Sünnipäevad Raamatukogu

TTÜ KÜBERNEETIKA INSTITUUT

Küberneetika Instituut on Tallinna Tehnikaülikooli teadus- ja arendusasutus, kus uuritakse mehaanikat, juhtimissüsteeme, arvutiteadust.

  • 14.12.2016, 14:00, KübI B 101. Südame füsioloogia seminar. Esinevad prof. Pasi Tavi (Ida-Soome Ülikool, Soome) teemal "Cardiac effects of PGC-1alpha" ja prof. William Edward Louch (Oslo Ülikooli Kliinikum, Norra) teemal Dyadic structure and function in cardiomyocytes: implications for heart failure (vaata täpsemalt).
  • 14.12.2016, 10:00, CYB 101. KübI doktorant Martin Laasmaa kaitseb oma doktoritööd "Revealing Aspects of Cardiac Function from Fluorescence and Electrophysiological Recordings" (Südametalituse uuringud fluorestsentsi ja elektrofüsioloogiliste mõõtmiste abil) (doktoritöö). Juhendajad vanemteadurid Marko Vendelin, Pearu Peterson ja Rikke Birkedal Nielsen (KübI), oponendid prof. William Edward Louch (Oslo Ülikooli Kliinikum, Norra) ja prof. Pasi Tavi (Ida-Soome Ülikool, Soome).
  • 15.12.2016, 10:00, CYB 101. KübI doktorant Andres Ojamaa kaitseb oma doktoritööd "Software Technology for Cyber Security Simulations" (Tarkvaratehnika küberturbe simulatsioonide jaoks) (doktoritöö). Juhendajad Enn Tõugu ja Jaan Penjam (KübI), oponendid Margus Veanes (Microsoft Research, USA) ja Christian Czosseck (CERT Bw, Saksamaa).
(veel teateid)

 

EXCITE Reg-kood 74000346, arvelduskonto (IBAN) EE78 2200 2210 0712 2812 (Swedbank, BIC HABA EE2X)

Viimati muutnud: 2016/11/03 14:18