See veebisait esitab teavet KübIst 31. detsembri 2016 seisuga ja seda enam ei uuendata.
This website presents information about IoC as of 31 December 2016 and is no longer updated.

TEATED

Seoses Tallinna Tehnikaülikooli struktuurireformiga on instituudi tegevus lõpetatud. Alates 1. jaanuarist 2017 kuuluvad foneetika ja kõnetehnoloogia, juhtimissüsteemide, tarkvarateaduse laboratooriumi inimesed uue infotehnoloogia teaduskonna uude tarkvarateaduse instituuti ning fotoelastsuse, lainetuse dünaamika, mittelineaarse dünaamika ja süsteemibioloogia laboratooriumi inimesed uue loodusteaduskonna uude küberneetika instituuti.

[uued uudised] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] 2002 [2001] [2000] [1999]
 

 • Küberneetika Instituut on registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris uue registrikoodiga: 74000346. Eelmine nr. 01003650 oli ettevõtteregistris registreerimisnumber, see enam ei kehti (vaata lähemalt).
 • 25.11.2002, 14:00, KübI, B 216. Adam Eppendahl (Queen Mary, University of London) räägib programmikeelte semantika valdkonnas teemal "Faktorrelatsioonid ja andmeabstraktsioon" (vaata lähemalt).
 • KübI juhtimissüsteemide osakond korraldab 20. - 22. novembrini 2002 Tallinnas Põhja- ja Baltimaade nõupidamise 14th Nordic Workshop on Programming Theory, NWPT'02 (vaata lähemalt http://www.cc.ioc.ee/nwpt02/).
 • 19.11.2002, 11:00, KübI, B 216. KübI formaalmeetodite seminaris esineb prof. Roland Backhouse (University of Nottingham), programmide konstrueerimise matemaatika, nn konstruktiivse algoritmika suuri nimesid (vaata lähemalt).
 • 18.11.2002, 14:00, KübI, B 216. KübI formaalmeetodite seminaris esineb prof. Yuri Gurevich (Microsoft Research, Redmond, WA), tuntud algebraist-loogik ja arvutiteadlane, abstraktsete olekumasinate teooria looja. Tema ettekande pealkiri on "Mis on algoritm?" (vaata lähemalt)
 • Prof. Pierre Cartier, Ecole Normale Superieure de Paris, esineb Tallinnas kahe loenguga:
  Teisipäeval, 5. novembril, 12.00, TTÜ, VI-201, "Bourbaki ajalugu"
  Kolmapäeval, 6. novembril, 18.00, TTÜ, V-402, "Diferentsiaalne Galois teooria" või "Polülogaritmid"
 • 4.11.2002, 16:00, KübI B 216. Küberneetika Majas toimub ülelinnaline mehaanikaseminar. Seminaril esineb TPÜ professor Romi Mankin teemal "Stohhastiliste protsesside uuringud TPÜ-s: ülevaade tulemustest".
 • 23.10.2002, 10:00korraldab Cybernetica AS Küberneetika Maja saalis teaduspäeva "Andmeturve teaduses ja elus" (vaata lähemalt).
 • Küberneetika Instituudi sügisseminar 2002 toimub 17. - 18. oktoobril Roosta puhkekülas Noarootsis (seminari kava).
 • TTÜ arvutiteaduse aluste tippkeskus korraldab 16. - 17. oktoobrini 2002 Roostal arvutiteaduse teooriapäeva. Lähem info http://www.cs.ioc.ee/~tarmo/tday-roosta.
 • KübI mehaanika ja rakendusmatemaatika osakond ning Eesti Rahvuslik Mehaanika Komitee korraldavad 12. - 13. septembrini 2002 Küberneetika Majas XI Eesti Mehaanikapäevad. Info ja osavõtusoov aadressil Mati.Kutser@cs.ioc.ee. (Mehaanikapäevade programm)
 • Suvine KübI infoleht nüüd lõpuks veebis - vt. http://www.cs.ioc.ee/~infoleht/2002_1/infoleht.html.
 • KübI fotoelastsuse labor korraldab 14. - 16. augustini 2002 Tallinnas II klaasi pingete suvekooli Glass Stress Summer School (vaata lähemalt http://www.cs.ioc.ee/~plab/).
 • 10.6.2002, 11:00, KübI B216. Peep Küngas kaitseb oma magistritööd "Linear Logic Programming for AI Planning". Retsensendid on prof. Mati Tombak (TÜ arvutiteaduse inst) ja prof. Tanel Tammet (TTÜ arvutiteaduse inst). Üritus on avalik ning huvilised teretulnud.
 • KübI tarkvara osakond (koos TTÜga) korraldab 3. - 6. juunil 2002 Tallinnas viienda rahvusvahelise andmebaaside ja infosüsteemide alase konverentsi Baltic DB&IS*2002 (vaata lähemalt http://www.cs.ioc.ee/~balt2002).
 • 4.6.2002, 14:00, KübI B216. Tarmo Uustalu peab avaliku loengu teemal "Mittestandardsed loogikad ja programmikeeled".
 • KübI Mittelineaarsete Uuringute Keskus korraldab EUROMECH 436 "NONLINEAR WAVES IN MICROSTRUCTURED SOLIDS", 29.mai - 1. juuni, 2002, Tallinnas (vaata lähemalt http://cens.ioc.ee/).
 • 27.5.2002, 14:00, KübI B216. KübI formaalmeetodite seminaris esineb prof. Tanel Tammet teemal Semantic Web: Internet arenemas intelligentseks süsteemiks (vaata lähemalt).
 • 20.5.2002, 14:00, KübI B216. KübI formaalmeetodite seminari külaliseks on Eesti TA liige prof. Raimund Ubar, kes kõneleb otsustusdiagrammide kasutamisest digitaalsüsteemide diagnostikas (vaata lähemalt).
 • 13.5.2002, 14:00, KübI B216. räägib Peeter Laud KübI formaalmeetodite seminaris infovoo turvaanalüüsist (vaata lähemalt).
 • 8.5.2002, 15:00, KübI B216. Euroopa Matemaatika Seltsi president prof. Rolf Jeltsch ETH Zürichist esineb teemal "The Method of Transport for Systems of Hyperbolic Conservationlaws" (vt. abstrakti).
 • 6.5.2002, 16:00, KübI B 216. toimub seminar "Fraktaal-geomeetria geoloogias". Fraktaalsusest geoloogias üldiselt ning magmatekkeprotsessides lähemalt räägib Dr. Alvar Soesoo. Em.-prof. Väino Puura püstitab fraktaal-geoloogilise uurimisprojekti ettekandega "Fraktaalsusest meteoriidi-plahvatusprotsesside kivimite purustusproduktide ja aurude kondensatsiooniproduktide uurimisel".
 • 18.4.2002, 14:00, KübI, B 216. esineb Dr. Sergei Tupailo seminariettekandega Valikuaksioom konstruktiivses hulgateoorias (vt. abstrakti).
 • 18.3.2002, 14:00, KübI B 216. esineb Ralph Matthes Müncheni Ülikoolist seminariettekandega taandusteadlikust lambda-arvutusest. Iga huviline on oodatud. (vt. abstrakti)
 • 12.3.2002, 11:00, KübI B 216. mitme ettekandega seminar teemal "KOALGEBRAD" (vt. lähemalt). Iga huviline on teretulnud, ootame arvukat osavõttu.
 • 11.3.2002, 14:00, KübI B 216. esineb Küberneetika Instituudis seminariettekandega Margus Veanes, Microsoft Research, Redmond, USA, teemal "Modeling with Abstract State Machines at Microsoft". (vt. abstrakti)
 • 3.-8. märtsini 2002 korraldab KübI juures asuv Ülikoolide Informaatikakeskus Palmses VII Eesti Arvutiteaduse Talvekooli kraadiõppuritele. Täpsem info http://www.cs.ioc.ee/yik/schools/win2002/.
 • 6.3.2002, 16:00, KübI B 216. mehaanikaseminaride raames esineb Arkadi Berezovski ettekandega "Finite-volume simulation of thermoelastic wave and front propagation".
 • 4.3.2002, 14:00, TTÜ peahoone, aud. II-402a. KübI ja TTÜ raadio- ja sidetehnika instituudi ühisel korraldusel toimub seminar teemal "A Generic Approach for Context-Aware Business Applications: A Framework to Gain and Process Context Information in Mobile and Ubiquitous Environments" , esineb Prof. Dr. Alexander SCHILL, TU Dresden, Saksamaa. (vt. abstrakti)
 • In memoriam BORIS TAMM 23.06.1930 - 05.02.2002
 • 8.2.2002, 14:00, KübI, B-216. Ettevalmistuseks arvutiteaduse talvekoolile Palmses, millise kavas on kursus universaalkoalgebrast, aga mitte ainult, peab prof Kalle Kaarli (PMI, TÜ) loengu "SISSEJUHATUS UNIVERSAALALGEBRASSE".
 • KübI uus Infoleht nüüd veebis - vt. Infoleht 2(10): 28. detsember 2001.
 • 3.1.2002, 14:00, KübI, B 216. Tarkvara osakonna seminar Tehisintellekti planeerimine ning lineaarloogika. Peep Küngas räägib oma senisest uurimistööst. Juttu tuleb lineaarloogika teoreemitõestamisest nii propositsiooniliste konstantide kui predikaatidega.

Viimati muutnud: 2019/02/08 13:15