See veebisait esitab teavet KübIst 31. detsembri 2016 seisuga ja seda enam ei uuendata.
This website presents information about IoC as of 31 December 2016 and is no longer updated.

TEATED

Seoses Tallinna Tehnikaülikooli struktuurireformiga on instituudi tegevus lõpetatud. Alates 1. jaanuarist 2017 kuuluvad foneetika ja kõnetehnoloogia, juhtimissüsteemide, tarkvarateaduse laboratooriumi inimesed uue infotehnoloogia teaduskonna uude tarkvarateaduse instituuti ning fotoelastsuse, lainetuse dünaamika, mittelineaarse dünaamika ja süsteemibioloogia laboratooriumi inimesed uue loodusteaduskonna uude küberneetika instituuti.

[uued uudised] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] 2003 [2002] [2001] [2000] [1999]
 

 • 12. detsembril 2003 täitub 70. eluaasta Küberneetika Instituudi juhtimissüsteemide osakonna vanemteaduril Ingmar Randveel. Südamlikud õnnesoovid Instituudi pere poolt! (loe ka Jüri Vainu juubelitervitust)
 • 4.12.2003, 14:00, KübI B101. arvutiteaduse teooriaseminaris esineb prof Lu?­s Pinto Minho Ülikoolist Portugalis, kes räägib teemal "Kontramudelite konstrueerimine intuitsionistliku lauseloogika jaoks" (vaata lähemalt).
 • 17. - 20. novembrini 2003 on võimalus kuulata dr Michael Hanseni loenguid teemal "Duration Calculus: A formal approach to real-time systems". Loengud toimuvad Küberneetika Majas, Akadeemia tee 21, ruum B101 (vaata lähemalt).
 • 17.11.2003, 16:00, KübI B101. ülelinnalisel mehaanikaseminaril esineb Dr Tarmo Soomere (TTÜ Meresüsteemide Instituut) teemal "Kineetiliste võrrandite täpsed lahendid nõrgalt mittelineaarsete lainete teoorias".
 • TTÜ Küberneetika Instituut kuulutab välja konkursi teaduri ja vanemteadurite ametikohtade täitmiseks (vaata lähemalt).
 • 12. - 18. oktoobrini 2003 toimub Hageris doktorikool "Mittelineaarsed protsessid mereteaduses" (vaata lähemalt).
 • 6.10.2003, 14:00, B 101. KübI arvutiteaduse teooriaseminaris esineb dr Mati Pentus Moskva Riiklikust Ülikoolist, kes kõneleb teemal "Multiplikatiivse mittekommutatiivse lineaarloogika keerukus" (vaata lähemalt).
 • 6.10.2003, 13:00, B 101. AV Esitlusvahendid presenteerib abivahendeid ettekannete hõlbustamiseks, jäädvustamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks. Orienteeruv kestus pool tundi.
 • 3. - 5. oktoobrini 2003 toimuvad Pedasel järjekordsed arvutiteaduse teooriapäevad Töökindlate Arvutisüsteemide Uurimise Keskuse egiidi all (vaata lähemalt).
 • Küberneetika Instituudi sügisseminar 2003 toimub 2. - 3. oktoobril Pedasel (seminari kava).
 • 17.9.2003, 16:00, B101. Mehaanika seminaril esineb professor Aleksei Chechkin (Harkovi Füüsika- ja Tehnoloogiainstituudi teoreetilise füüsika instituudist) teemal "Stochastic Systems Driven by Non-Gaussian Levy Noises".
 • 8. - 15. septembrini 2003 peab dr Thorsten Altenkirch Nottinghami Ülikoolist KübI-s kraadiõppekursuse tüübiteooriast (vaata lähemalt).
 • Küberneetika Instituudi sügiseste ürituste kava (vaata lähemalt).
 • 15.9.2003, 13:00, B 101. Jyrki Kajala annab seminari teemal "Developing Multilingual webMATHEMETICA 2 Applications" (vaata lähemalt).
 • 11. septembril 2003 korraldab Töökindlate Arvutisüsteemide Uurimise Keskus Tartu Ülikooli Matemaatika-Informaatikateaduskonna hoones seminariettekannete päeva (vaata lähemalt).
 • 4.9.2003, 12:00, B101. KübI arvutiteaduse teooriaseminaris esineb dr Venanzio Capretta ettekandega General Recursion in Type Theory (vaata lähemalt).
 • 10. - 14. augustini 2003 korraldab KübI juures asuv Ülikoolide Informaatikakeskus Taageperas II Eesti Arvuti- ja Süsteemiteaduse Suvekooli kraadiõppuritele (vaata lähemalt).
 • 4.7.2003, 11:00, KübI B101. Rahvusvahelise Teoreetilise ja Rakendusmehaanika Liidu (IUTAM) president, professor Keith Moffatt (DAMPT, Cambridge) esineb loenguga "George Gabriel Stokes (1819-1903) and the Dynamics of Viscous Fluids" (vaata lähemalt).
 • 19.6.2003, 14:00, KübI B101. Matemaatikaseminaris esineb Inga Parts (Tartu Ülikool) ettekandega "Nõrgalt singulaarse Volterra integro-diferentsiaalvõrrandi lahendamine splain-kollokatsiooni meetoditega".
 • KübI fotoelastsuse labor korraldab 11. - 13. juunini 2003 Tallinnas III klaasi pingete suvekooli Glass Stress Summer School (vaata lähemalt).
 • 3.6.2003, 15:00, KübI, B 216. KübI mehaanika seminaris esinevad: Dr. E. Schneider (Fraunhoferi Mittepurustavate Katsetuste Instituut, Saarbrücken, Saksamaa) ettekandega "Third Order Elastic Constants - Their Use for Ultrasonic Quantitative Stress Analyses and Material State Characterization" ja Dr. A. Ravasoo (TTÜ Küberneetika Instituut) ettekandega "Acoustodiagnostics of Two-Parametric Inhomogeneous Predeformed State of Solids"
 • 15.5.2003, 14:00, KübI, B 216. KübI formaalmeetodite seminaris esineb dr Gilles Barthe (INRIA Sophia Antipolis) teemal "Reasoning about JavaCard" (vaata lähemalt).
 • Tallinna Tehnikaülikool kuulutab välja konkursi TTÜ Küberneetika Instituudi direktori ametikoha täitmiseks 01.07.2003 - 30.06.2008 (vaata lähemalt).
 • TTÜ Küberneetika Instituut kuulutab välja konkursi vanemteaduri ja teadurite ametikohtade täitmiseks (vaata lähemalt).
 • TTÜ Küberneetika Instituut kuulutab välja konkursi avatavale järeldoktori kohale arvutiteaduse erialal sihtfinantseeritava teema "Ontoloogiale orienteeritud programmeerimine?” juurde (vaata lähemalt).
 • 2. - 7. märtsini 2003 korraldab KübI juures asuv Ülikoolide Informaatikakeskus Palmses 8. Eesti Arvutiteaduse Talvekooli kraadiõppuritele (vaata lähemalt).
 • 3. - 5. veebruarini 2003 toimub Arulas järgmine üritus arvutiteaduse teooriapäevade sarjast (vaata lähemalt).
 • Seoses asedirektor Ülle Kotta pikaajalise teaduslähetusega on tema asendaja ajavahemikul 18.august - 31.detsember 2003 mehaanika ja rakendusmatemaatika osakonna vanemteadur Andrus Salupere.

  Alus: TTÜ rektori käskkiri nr 230/P 21.08.2003
  KübI direktori käskkiri nr 5-4/37 21.08.2003

Viimati muutnud: 2019/02/08 13:15