TEATED

[uued uudised] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] 2003 [2002] [2001] [2000] [1999]
 

 • 12. detsembril 2003 täitub 70. eluaasta Küberneetika Instituudi juhtimissüsteemide osakonna vanemteaduril Ingmar Randveel. Südamlikud õnnesoovid Instituudi pere poolt! (loe ka Jüri Vainu juubelitervitust)
 • 4.12.2003, 14:00, KübI B101. arvutiteaduse teooriaseminaris esineb prof Lu?­s Pinto Minho Ülikoolist Portugalis, kes räägib teemal "Kontramudelite konstrueerimine intuitsionistliku lauseloogika jaoks" (vaata lähemalt).
 • 17. - 20. novembrini 2003 on võimalus kuulata dr Michael Hanseni loenguid teemal "Duration Calculus: A formal approach to real-time systems". Loengud toimuvad Küberneetika Majas, Akadeemia tee 21, ruum B101 (vaata lähemalt).
 • 17.11.2003, 16:00, KübI B101. ülelinnalisel mehaanikaseminaril esineb Dr Tarmo Soomere (TTÜ Meresüsteemide Instituut) teemal "Kineetiliste võrrandite täpsed lahendid nõrgalt mittelineaarsete lainete teoorias".
 • TTÜ Küberneetika Instituut kuulutab välja konkursi teaduri ja vanemteadurite ametikohtade täitmiseks (vaata lähemalt).
 • 12. - 18. oktoobrini 2003 toimub Hageris doktorikool "Mittelineaarsed protsessid mereteaduses" (vaata lähemalt).
 • 6.10.2003, 14:00, B 101. KübI arvutiteaduse teooriaseminaris esineb dr Mati Pentus Moskva Riiklikust Ülikoolist, kes kõneleb teemal "Multiplikatiivse mittekommutatiivse lineaarloogika keerukus" (vaata lähemalt).
 • 6.10.2003, 13:00, B 101. AV Esitlusvahendid presenteerib abivahendeid ettekannete hõlbustamiseks, jäädvustamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks. Orienteeruv kestus pool tundi.
 • 3. - 5. oktoobrini 2003 toimuvad Pedasel järjekordsed arvutiteaduse teooriapäevad Töökindlate Arvutisüsteemide Uurimise Keskuse egiidi all (vaata lähemalt).
 • Küberneetika Instituudi sügisseminar 2003 toimub 2. - 3. oktoobril Pedasel (seminari kava).
 • 17.9.2003, 16:00, B101. Mehaanika seminaril esineb professor Aleksei Chechkin (Harkovi Füüsika- ja Tehnoloogiainstituudi teoreetilise füüsika instituudist) teemal "Stochastic Systems Driven by Non-Gaussian Levy Noises".
 • 8. - 15. septembrini 2003 peab dr Thorsten Altenkirch Nottinghami Ülikoolist KübI-s kraadiõppekursuse tüübiteooriast (vaata lähemalt).
 • Küberneetika Instituudi sügiseste ürituste kava (vaata lähemalt).
 • 15.9.2003, 13:00, B 101. Jyrki Kajala annab seminari teemal "Developing Multilingual webMATHEMETICA 2 Applications" (vaata lähemalt).
 • 11. septembril 2003 korraldab Töökindlate Arvutisüsteemide Uurimise Keskus Tartu Ülikooli Matemaatika-Informaatikateaduskonna hoones seminariettekannete päeva (vaata lähemalt).
 • 4.9.2003, 12:00, B101. KübI arvutiteaduse teooriaseminaris esineb dr Venanzio Capretta ettekandega General Recursion in Type Theory (vaata lähemalt).
 • 10. - 14. augustini 2003 korraldab KübI juures asuv Ülikoolide Informaatikakeskus Taageperas II Eesti Arvuti- ja Süsteemiteaduse Suvekooli kraadiõppuritele (vaata lähemalt).
 • 4.7.2003, 11:00, KübI B101. Rahvusvahelise Teoreetilise ja Rakendusmehaanika Liidu (IUTAM) president, professor Keith Moffatt (DAMPT, Cambridge) esineb loenguga "George Gabriel Stokes (1819-1903) and the Dynamics of Viscous Fluids" (vaata lähemalt).
 • 19.6.2003, 14:00, KübI B101. Matemaatikaseminaris esineb Inga Parts (Tartu Ülikool) ettekandega "Nõrgalt singulaarse Volterra integro-diferentsiaalvõrrandi lahendamine splain-kollokatsiooni meetoditega".
 • KübI fotoelastsuse labor korraldab 11. - 13. juunini 2003 Tallinnas III klaasi pingete suvekooli Glass Stress Summer School (vaata lähemalt).
 • 3.6.2003, 15:00, KübI, B 216. KübI mehaanika seminaris esinevad: Dr. E. Schneider (Fraunhoferi Mittepurustavate Katsetuste Instituut, Saarbrücken, Saksamaa) ettekandega "Third Order Elastic Constants - Their Use for Ultrasonic Quantitative Stress Analyses and Material State Characterization" ja Dr. A. Ravasoo (TTÜ Küberneetika Instituut) ettekandega "Acoustodiagnostics of Two-Parametric Inhomogeneous Predeformed State of Solids"
 • 15.5.2003, 14:00, KübI, B 216. KübI formaalmeetodite seminaris esineb dr Gilles Barthe (INRIA Sophia Antipolis) teemal "Reasoning about JavaCard" (vaata lähemalt).
 • Tallinna Tehnikaülikool kuulutab välja konkursi TTÜ Küberneetika Instituudi direktori ametikoha täitmiseks 01.07.2003 - 30.06.2008 (vaata lähemalt).
 • TTÜ Küberneetika Instituut kuulutab välja konkursi vanemteaduri ja teadurite ametikohtade täitmiseks (vaata lähemalt).
 • TTÜ Küberneetika Instituut kuulutab välja konkursi avatavale järeldoktori kohale arvutiteaduse erialal sihtfinantseeritava teema "Ontoloogiale orienteeritud programmeerimine?” juurde (vaata lähemalt).
 • 2. - 7. märtsini 2003 korraldab KübI juures asuv Ülikoolide Informaatikakeskus Palmses 8. Eesti Arvutiteaduse Talvekooli kraadiõppuritele (vaata lähemalt).
 • 3. - 5. veebruarini 2003 toimub Arulas järgmine üritus arvutiteaduse teooriapäevade sarjast (vaata lähemalt).
 • Seoses asedirektor Ülle Kotta pikaajalise teaduslähetusega on tema asendaja ajavahemikul 18.august - 31.detsember 2003 mehaanika ja rakendusmatemaatika osakonna vanemteadur Andrus Salupere.

  Alus: TTÜ rektori käskkiri nr 230/P 21.08.2003
  KübI direktori käskkiri nr 5-4/37 21.08.2003

Viimati muutnud: 2017/08/16 17:33