See veebisait esitab teavet KübIst 31. detsembri 2016 seisuga ja seda enam ei uuendata.
This website presents information about IoC as of 31 December 2016 and is no longer updated.

TEATED

Seoses Tallinna Tehnikaülikooli struktuurireformiga on instituudi tegevus lõpetatud. Alates 1. jaanuarist 2017 kuuluvad foneetika ja kõnetehnoloogia, juhtimissüsteemide, tarkvarateaduse laboratooriumi inimesed uue infotehnoloogia teaduskonna uude tarkvarateaduse instituuti ning fotoelastsuse, lainetuse dünaamika, mittelineaarse dünaamika ja süsteemibioloogia laboratooriumi inimesed uue loodusteaduskonna uude küberneetika instituuti.

[uued uudised] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] 2004 [2003] [2002] [2001] [2000] [1999]
 

 • 9.12.2004, 14:00, B101. esineb seminariettekandega Tamara Rezk (INRIA Sophia Antipolis) teemal "Secure information flow by self-composition" (vaata lähemalt).
 • 6.12.2004, 14:00, B101. esineb seminariettekandega Valgevene Rahvusliku Teaduste Akadeemia korrespondentliige prof Arkadij D. Zakrevskij (Informaatikaprobleemide Ühendinstituut, Minsk) teemal "Data Mining and Pattern Recognition".
 • 3.12.2004algusega kell 16:00 toimub Küberneetika Maja saalis TTÜ Küberneetika Instituudi fotoelastsuse laboratooriumi avatud seminar. Kavas on Hillar Abeni ettekanne "Kuidas vaadelda klaasi?" (ühe teadusrakenduse lugu). Ettekande arutelu toimub kohvikus.
 • 2.12.2004, 13:00, KübI B101. esineb Küberneetika Instituudi mehaanika seminaridel Hong Kongi City University Matemaatika osakonna professor H.-H. Dai ettekandega "On Constructing the Unique Solution for the Phase Transition in a Hyperelastic Rod" ja reedel, 3 . detsembril, kell 13.00 samas ettekandega "Dynamical Phase Transitions in Slender Elastic Cylinders: A Nonlinear Wave Approach" (vaata lähemalt).
 • 22.11.2004, 14:00, B101. seminariettekande teeb KübI vanemteadur Adam Eppendahl, kes räägib teemal "Data distribution and knot theory" (vaata lähemalt).
 • TTÜ Küberneetika Instituut kuulutab välja konkursi ametikohtade täitmiseks ajavahemikus 01.01.2005 - 31.12.2009. Dokumentide esitamise tähtaeg on 1. november 2004 (vaata lähemalt).
 • 16.-17. oktoobrini 2004 toimub Pedasel arvutiteaduse seminar ?“Formaalsed meetodid tarkvara- ja süsteemitehnikas?” (vaata lähemalt).
 • 14. Ö 15. oktoobrini 2004 toimub KübI traditsiooniline sügisseminar, seekord Pedasel. Vaata ka seminari päevakava.
 • 1. - 3. oktoobrini 2004 toimuvad Veskisillal viiendad Eesti arvutiteaduse teooriapäevad (vaata lähemalt).
 • 27.9.2004, 14:00, B101. seminaril annab Andi Hektor (CERN/KBFI/TÜ) ülevaate hetkel Eestis kasutatavast griidtehnoloogiast.
 • 24.9.2004, 14:00, B101. seminariettekandega esineb dr Sergei Tupailo, kes räägib oma uutest tulemustest hulgateooria New Foundations kooskõlalisuse tõestuse küsimuses (vaata lähemalt).
 • 23.9.2004, 14:00, B101. arvutiteaduse seminaris esineb dr Panu Raatikainen Helsinki Ülikoolist teemal "Complexity, information, and incompleteness: a critical examination of algorithmic information theory"(vaata lähemalt).
 • 13. - 18. septembril 2004 toimub TTÜ Küberneetika Instituudis Mittelineaarsete protsesside analüüsi tippkeskuse (CENS) korraldusel doktorantidele mõeldud intensiivne seminaride nädal teemal ?“Mittelineaarsed lained, teooria ja rakendused?”. Loengutega esinevad tuntud mehaanikateadlased professorid Gerard Maugin (Pariisi Marie ja Pierre Curie Ülikool), Manfred Braun (Duisburg-Esseni Ülikool) ja Franco Pastrone (Torino ülikool). Toimuvatel seminaridel esinevad lisaks külalislektoritele CENSi teadurid ja doktorandid (vaata lähemalt).
 • 10.9.2004, 16:00, Küberneetika Maja saal. Nikolai Alumäele pühendatud mehaanikaloengul esineb Hillar Aben teemal "Integraalne fotoelastsusmeetod ja selle rakendamine klaasitööstuses".
 • 8.9.2004, 14:00, Küberneetika Maja saal. Instituudi 44. aastapäeva tähistamine. Kätte antakse KübI teenetemärgid, austatakse juubilare, akadeemilisi kraade kaitsnuid ja 2003. a. parima publikatsiooni konkursi võitjaid.
 • 7.9.2004, 15:00, B101. mehaanika seminaril esineb Jaapani Eksperimentaalmehaanika Ühingu president, Wakayama Ülikooli professor Yoshiharu Morimoto teemal "Optical methods and image processing for shape, deformation and stress measurement".
 • 14. - 21. augustini 2004 korraldab TÜ arvutiteaduse instituut Töökindlate Arvutisüsteemide Uurimise Keskuse kaasabil Tartus rahvusvahelise suvekooli 5th International Summer School on Advanced Functional Programming, AFP'04 (vaata lähemalt).
 • 8. - 12. augustini 2004 korraldab KübI juures asuv Ülikoolide Informaatikakesus Pedasel 3. Eesti Arvuti- ja Süsteemiteaduse suvekooli kraadiõppuritele (vaata lähemalt).
 • 17.6.2004, 10:00, B101. seminaril räägib Endre Domiczi Helsinki Tehnoloogiaülikoolist teemal "UML for Embedded System Development: What we?’d like to see in UML tools" (vaata lähemalt).
 • 4.6.2004, 11:00, B101. doktorant Sven Nõmm kaitseb oma doktoritööd teemal "Diskreetsete mittelineaarsete juhtimissüsteemide realisatsioon ja identifitseerimine". Juhendajad Dr. Ülle Kotta ja Dr. Claude H. Moog (Ecole Centrale de Nantes), opponendid Dr. Fran?§oise Lamnabhi-Lagarrigue ja Dr. Felix Chernousko.
 • 3.6.2004, 14:00, B101. magistrant Ando Saabas kaitseb oma magistritööd teemal "A framework for desing and implementation of visual languages". Juhendaja akadeemik Enn Tõugu.
 • 26. - 28. maini 2004 korraldab Fotoelastsuse labor 4. klaasi pingete suvekooli (vaata lähemalt).
 • 17.5.2004, 10:00, hotell "London", Tartu. Cybernetica AS korraldab eVikings II projekti raames teadusseminari "e-valimised ja Eesti". Vajalik eelregistreerimine. (vaata lähemalt)
 • 7.5.2004, 11:00, B101. arvutiteaduse teooriaseminaris esineb prof Jan von Plato (Helsingi Ülikool) teemal "Consistency of arithmetic through sequent calculus in natural deduction style"(vaata lähemalt).
 • 6.5.2004, 14:00, B101. arvutiteaduse teooriaseminaris esineb dr Sara Negri (Helsingi Ülikool) teemal "Internalised Kripke semantics and proof analysis in modal logic"(vaata lähemalt).
 • 30.4.2004, 17:00, B101. mehaanika seminaril esineb professor Sandor Kaliszki (Budapesti Tehnikaülikool) teemal "The Application of Mathematical Programming to the Optimal Design of Elasto-plastic Structures".
 • 29.4.2004, 14:00, B101. arvutiteaduse teooriaseminaris esineb dr Ahti Pietarinen (Helsinki Ülikool) teemal "Independence-friendly existential graphs" (vaata lähemalt).
 • 28.4.2004, 12:00, B101. ülelinnalisel mehaanikaseminaril esineb Venemaa Teaduste Akadeemia akadeemik Irina Gorjatshova (Mehaanikaprobleemide Instituut, Moskva) teemal "Advanced Problems of Contact Mechanics in Tribology".
 • 14. - 16. aprillini 2004 korraldab Küberneetika Instituut Tallinnas FP5 IST temaatilise võrgustiku APPSEM II 2. aastaworkshopi (vaata lähemalt).
 • 29. veebruar - 5. märts 2004 korraldab KübI juures asuv Ülikoolide Informaatikakeskus Palmses 9. Eesti Arvutiteaduse Talvekooli kraadiõppuritele (vaata lähemalt).
 • 19. veebruaril 2004 määras Vabariigi valitsus Küberneetika Instituudi vanemteadurile Arkadi Berezovskile 150 000-kroonise preemia tehnikateaduste alal töö "Faasisiirdefrondid martensiitsetes tahkistes?” eest. Südamlikud õnnitlused kaastöötajate poolt!
 • 18.2.2004, 16:00, Küberneetika Maja saal. direktsioon korraldab KübI infopäeva "Küberneetika Instituut aastal 2004. Probleemid ja ülesanded"
 • 16.2.2004, 16:00, B126. ülelinnalisel mehaanika seminaril esinevad professor Priit Kulu (TTÜ Materjalitehnika Instituut) teemal "Materjaliteaduse ja -tehnoloogiaalasest teadus-arendustegevusest TTÜ Materjalitehnika Instituudis" ja doktorant Irina Preis teemal "Pulberkomposiitmaterjalide väsimusealastest uuringutest".
 • 30. jaanuarist 1. veebruarini 2004 toimuvad Kokel neljandad Eesti arvutiteaduse teooriapäevad (vaata lähemalt).
 • Üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil 2003. aastal võitis esikoha täppisteaduste valdkonnas juhtimissüsteemide osakonna teadur Sven Nõmm oma tööga "Diskreetsete mittelineaarsete komposiitjuhtimissüsteemide realiseerimine". Õnnitleme.
 • 26.1.2004, 16:00, B101. ülelinnalisel mehaanika seminaril esineb professor Aleksander Klauson (TTÜ) teemal "Metalltorustike mittepurustava kontrolli modelleerimine"
 • TTÜ Küberneetika Instituut kuulutab välja konkursi ametikohtade täitmiseks. Dokumentide esitamise tähtaeg on 6. jaanuar 2004 (vaata lähemalt).

Viimati muutnud: 2019/02/08 13:15