See veebisait esitab teavet KübIst 31. detsembri 2016 seisuga ja seda enam ei uuendata.
This website presents information about IoC as of 31 December 2016 and is no longer updated.

TEATED

Seoses Tallinna Tehnikaülikooli struktuurireformiga on instituudi tegevus lõpetatud. Alates 1. jaanuarist 2017 kuuluvad foneetika ja kõnetehnoloogia, juhtimissüsteemide, tarkvarateaduse laboratooriumi inimesed uue infotehnoloogia teaduskonna uude tarkvarateaduse instituuti ning fotoelastsuse, lainetuse dünaamika, mittelineaarse dünaamika ja süsteemibioloogia laboratooriumi inimesed uue loodusteaduskonna uude küberneetika instituuti.

[uued uudised] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] 2007 [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999]
 

 • ÕNNITLEME! Üliõpilaste teadustööde 2007. a. riiklikul konkursil loodusteaduste ja tehnika valdkonnas pälvis I preemia doktoriõppe üliõpilaste astmes Tanel Alumäe konkursitöö "Eesti keele suure sõnavaraga kõnetuvastuse meetodid" ning Einar Meister sai eduka teadustöö juhendamise eest tänukirja. Magistriõppe üliõpilaste astmes pälvis teiste hulgas diplomi Andres Ojamaa konkursitöö "Modulaarne simuleerimisplatvorm" (vaata lähemalt).
 • ÕNNITLEME! Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikute ritta valiti 12. detsembril 2007 ka KübI vanemteadur TARMO SOOMERE (tehnika- ja informaatikateadused) ning KübI nõukogu liige MATI KARELSON (loodusteadused ja meditsiin) - allikas Eesti Teaduste Akadeemia koduleht.
 • 19.12.2007, 14:00Küberneetika Instituudi jõulupidu algab KübI saalis ning jätkub kohvikus.
 • 18.12.2007, 11:30kaitses Toomas Kirt oma doktoritööd TTÜ ruumis VII-131 "Mõistete moodustamine uurivas andmeanalüüsis: keele- ja pangandusandmete juhtumianalüüsid". Juhendaja prof. em. Leo Võhandu. Oponendid dots. Timo Honkela (Helsingi Tehnikaülikool), prof. Mare Koit (TÜ) (vaata doktoritööd). ÕNNITLEME!
 • 18.12.2007, 14:00, KübI C 231. Dr. Margus Veanes Microsoft Researchist peab ettekande pealkirjaga "Symbolic reachability checking of model programs".
 • 13.-14. detsembril 2007 korraldab KübI TYPES-projekti raames Tallinnas rahvusvahelise nõupidamise Workshop on Effects and Type Theory ((vaata http://cs.ioc.ee/efftt/).
 • 11.12.2007, 11:00, KübI B 101. arvutiteaduse teooriaseminaride sarjas räägib dr Lennart Beringer Müncheni Ludwig Maximiliani Ülikoolist oma tööst, mis puudutab uudset lähenemist turvalisele infovoo, aga ka programmide ekvivalentsi tõestamisele (vaata lähemalt).
 • 29.11.2007, 12:00Juhan Ernits kaitses TTÜ ruumis VI-124 Jüri Vainu juhendamisel valminud doktoritööd "Kaks olekuruumi kahandamise tehnikat olekute otseesitusega mudelikontrollis". Oponendid Kim Guldstrand Larsen (Aalborgi Ülikool) ja Varmo Vene (Tartu Ülikool) (vaata tööd).
 • 19.-21. novembril 2007 korraldab KübI oma maja saalis riikliku programmi "Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006-2010)" konverentsi (vaata http://keeletehnoloogia.cs.ut.ee/konverents/).
 • ÕNNITLEME! Eesti Teaduste Akadeemia 2007. aasta üliõpilastööde võistlusel määrati teiste hulgas I auhind Riina MAIGREle magistritöö ?€žVisuaalse kasutajaliidesega veebiteenuste kompositsioonitarkvara?€? (juhendaja akad Enn Tõugu) ja Andres TOOMile magistritöö ?€žAutomaatne koodigenereerimine Stateflow mudelitest?€? (üks juhendaja prof Tarmo Uustalu) eest (vaata lähemalt).
 • 8.-9. novembrini 2007 toimub Jänedal järjekordne KübI sügisseminar (vaata ajakava).
 • ÕNNITLEME! Balti Assamblee 2007.a. kirjandus-, kunsti-, ja teadusauhindu määrava Leedu, Läti ja Eesti ühise komisjoni istungil (26. okt. Riias) otsustati 2007.a. teadusauhinna vääriliseks tunnistada Tarmo Soomere 2004-2006.a. teostatud tööde tsükkel "Looduslikud ja inimtekkelised lained Läänemerel" (vaata BA PRIZE).
 • ÕNNITLEME! Meie foneetika ja kõnetehnoloogia labori teadur Tanel Alumäe pälvis TTÜ Arengufondilt akadeemik Boris Tamme nimelise stipendiumi (vaata uudist).
 • 30. oktoobrini 2007 on avatud konkurss Marie Curie võrgustiku SEAMOCS raames loodud ametikohale uuringuteks teemal: Muutused Läänemere lainetuse kliimas ning nende mõju rannikuprotsessidele ja ökosüsteemile.
 • 11.-Ö12. oktoobril 2007 korraldab KübI Palmses Marie Curie projektide SEAMOCS ja CENS-CMA ning Prantsusmaa-Eesti-Venemaa teadusvõrgustiku "Wave Current Interaction in Coastal Environment" ühiskonverentsid Implications of climate change for marine and coastal safety (vaata ajakava) ning Applied Wave Mathematics (vaata ajakava).
 • 4.10.2007, 14:00, KübI B 101. arvutiteaduse teooriaseminaride sarjas räägib Peep Küngas (SOA Trader) teemal Web services ecosystems: from semantics to dynamic Web applications (vaata lähemalt).
 • 28.-30.9.2007 korraldab KübI Vanaõuel 11. Eesti arvutiteaduse teooriapäevad (vaata http://cs.ioc.ee/~tarmo/tday-vanaoue/).
 • 25. augustist - 9. septembrini, 2007 KübI, CENS ning projektid SEAMOCS ja CENS-CMA aitavad korraldada rahvusvahelist suvekooli Lained ja rannikuprotsessid (vaata lähemalt http://www.ttu.ee/mehinst/schools/WCP2007).
 • 3.9.2007, 10:00, KübI B 101. arvutiteaduse teooriaseminar - dr Emmanuel Tadjouddine (Aberdeeni Ülikool) räägib automaatsest diferentseerimisest (vaata lähemalt).
 • 2.8.2007, 14:00, KübI B 101. arvutiteaduse teooriaseminaris esineb prof Lu?­s Pinto Minho Ülikoolist Bragas, kes teeb ettekande tüübitud lambda-arvutustest intuitsionistliku lauseloogika sekventsiarvutuse jaoks (vaata abstrakti).
 • 26.-29. juunini 2007 korraldab Küberneetika Instituut koostöös TTÜ arvutiteaduse instituudiga Tallinnas tarkvara ja hajussüsteemide testimist ning formaalset analüüsi puudutava ühendkonverentsi TESTCOM-FATES/FORTE'07 (vaata http://ioc.ee/testcom-fates-forte07/).
 • 14.6.2007, 14:00, KübI B 101. arvutiteaduse teooriaseminaris esineb Nijmegeni Radboudi Ülikooli professor Bart Jacobs, kes räägib turvaaspektidest biomeetrilise passi juures (vaata abstrakti).
 • 7.-8. juunil 2007 Küberneetika majas 7. klaasi pingete suvekool (vaata lähemalt).
 • 10.5.2007, 14:00, KübI B-101. arvutiteaduse teooriaseminaride sarjas räägib Hellis Tamm bideterministlike automaatide siirdeminimaalsusest (vaata lähemalt).
 • 26.4.2007, 14:00, KübI B 126. arvutiteaduse teooriaseminaride sarjas kõneleb dr Thorsten Altenkirch Nottinghamist teemal indekseeritud konteinerid ehk uusi ideid andmetüüpide teooriast.(vaata abstrakti).
 • 17.4.2007, 15:00, KübI B 101. dr Margus Veanes alustab intensiivkursust "Mudelipõhine protokollitestimine programmeerimiskeeles C#". (vaata http://cc.ioc.ee/~juhan/pt07/).
 • 19.4.2007, 14:00, KübI B 101. arvutiteaduse teooriaseminaride sarjas kõneleb dr Venanzio Capretta (Radboud Universiteit Nijmegen) teest arvutimatemaatika juurde, küsimuseks tüübiteooria küpsus ja ebaküpsus matemaatika ja programmeerimise revolutsioneerimiseks. (vaata abstrakti).
 • 12.4.2007, 14:00, KübI B 101. arvutiteaduse teooriaseminaride sarjas räägib Olha Shkaravska Nijmegenist teemal "Polynomial size analysis of first-order functions".
 • 2.-5. aprillini 2007 peavad prof Igor Kotenko ja Aleksandr Ulanov Vene TA Peterburi Informaatika- ja Automaatikainstituudist Cybernetica ASis kursuse arvutivõrkude rünnetest ja kaitsest (vaata http://iktdk.ioc.ee/cnad07/).
 • 22.3.2007, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse teooriaseminaride sarjas annab Pavel Grigorenko ülevaate Yulia Korukhova tööst funktsionaalprogrammide deduktiivse sünteesi kohta.
 • 15.3.2007, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse teooriaseminaride sarjas esineb dr Marino Miculan Udine ülikoolist ettekandega "From reactions to observations: the directed bigraphical model" (vaata abstrakti).
 • 4.-9. märtsini 2007 korraldab Küberneetika Instituut Palmses XII Eesti Arvutiteaduse Talvekooli, EWSCS '07 (vaata http://cs.ioc.ee/yik/schools/win2007/).
 • 2.3.2007, 14:00, KübI B 126. arvutiteaduse teooriaseminaride sarjas esineb Andres Löh Bonni ülikoolist ettekandega "Contracts and types" (vaata abstrakti).
 • 1.3.2007, 14:00, KübI B 101. arvutiteaduse teooriaseminaride sarjas esineb Jaanus Pöial IT Kolled?žist ettekandega "Tüübikontrolli vahendid tüübivabade magasinkeelte jaoks" (vaata abstrakti).
 • ÕNNITLEME praegusi ja endisi kolleege:

  JÜRI ENGELBRECHTi Riigivapi III klassi teenetemärgiga autasustamise puhul
  JAAN PENJAMit Valgetähe IV klassi teenetemärgiga autasustamise puhul
  RAUL TAVASTit Valgetähe IV klassi teenetemärgiga autasustamise puhul.

 • ÕNNITLEME ÜLO NURGESt, kelle teadusartikkel Nurges, Ülo (2005). New stability conditions via reflection coefficients of polynomials. IEEE Transactions on Automatic Control, 50(9), 1354 Ö 1360 tunnistati TTÜ "Aasta teadusartikli" konkursil tehnika ja tehnoloogia valdkonna parimaks (vaata rektori käskkirja).
 • 26.-28.1.2007 toimuvad Rõuges 10. Eesti arvutiteaduse teooriapäevad. (vaata http://www.cs.ut.ee/~varmo/tday-rouge/).
 • 11.1.2007, 14:00, KübI B-101. Tallinna Ülikooli informaatika osakonna ettekandeseminar: Peeter Normak "Algebralised automaadid: põimikkorrutis ja kompaktsus", Mauri Kaipainen "Multi-perspective media and soft ontologies", Mart Laanpere ja Kai Pata "Tegevusteoorial põhineva mustrikeele rakendamine hajutatud arhitektuuriga e-õppekeskkondade analüüsis ja disainis", Katrin Niglas "Teadusmetodoloogiliste lähenemiste kaardistus sotsiaal- ja kasvatusteaduste näitel".

Viimati muutnud: 2019/02/08 13:15