See veebisait esitab teavet KübIst 31. detsembri 2016 seisuga ja seda enam ei uuendata.
This website presents information about IoC as of 31 December 2016 and is no longer updated.

TEATED

Seoses Tallinna Tehnikaülikooli struktuurireformiga on instituudi tegevus lõpetatud. Alates 1. jaanuarist 2017 kuuluvad foneetika ja kõnetehnoloogia, juhtimissüsteemide, tarkvarateaduse laboratooriumi inimesed uue infotehnoloogia teaduskonna uude tarkvarateaduse instituuti ning fotoelastsuse, lainetuse dünaamika, mittelineaarse dünaamika ja süsteemibioloogia laboratooriumi inimesed uue loodusteaduskonna uude küberneetika instituuti.

[uued uudised] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] 2011 [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999]
 

 • 20.12.2011, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Marc Bezem (Bergeni Ülikool) räägib teemal "A set that is streamless but cannot be proved to be noetherian" (vaata abstrakti).
 • ÕNNITLEME! 8.12.2011Wolfgang Jeltsch (KübI) kaitses Cottbusi Tehnikaülikoolis oma doktoritöö "Strongly typed and efficient functional reactive programming".
 • ÕNNITLEME! KübI teadusnõukogu liige Margus Lopp valiti Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks keemia alal.
 • 15.12.2011, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Andri Saar (KübI) räägib teemal "Compiling cooperative multitasking of ABS to Scala" (vaata abstrakti).
 • 12.12.2011, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Prof. Andrzej Pekalski (Wroclawi Ülikool) teemal "A simple model of annual plants dynamics".
 • 8.12.2011, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Boriss Šelajev (KübI) jätkab teemal "Dynamic logic".
 • 6.12.2011, 11:00, KübI B 101. CENSi Töötuba "Recent Problems on Dispersive Waves" (vaata hommikune sessioon ja õhtune sessioon).
 • ÕNNITLEME! 5.12.2011, 14:00, KübI B 101. Tanel Peets (KübI) kaitseb oma doktoritööd "Dispersion Analysis of Wave Motion in Microstructured Solids" (Lainete dispersioon mikrostruktuuriga materjalides) (vaata doktoritööd). Juhendaja prof Jüri Engelbrecht (KübI), oponendid prof Hui-Hui Dai (Hong Kongi Linnaülikool) ning PhD Jiri Plešek (Tšehhi Vabariigi TA Termomehaanika Instituut).
 • 5.12.2011, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Oksana Kurkina (Nizhny Novgorod) teemal "Evolutionary stages of baroclinic tides".
 • 2.12.2011, 12:00, KübI B 312. Eksperimentaalfoneetika töötuba. Alan Wrench (Articulate Instruments Ltd., UK) tutvustab kõne artikulatsiooni uurimise meetodeid ja elektropalatograafi kasutamist (vaata lisaks).
 • 1.12.2011, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Elmo Todurov (KübI) räägib teemal "A finer module system and separate compilation for ABS" (vaata abstrakti).
 • 28.11.2011, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Frédéric Dias (University College Dublin) teemal "The Numerical Computation of Violent Waves – Application to Wave Energy Converters".
 • ÕNNITLEME! 2011. aasta Eesti Teaduse populariseerimise auhindade jagamisel sai Tarmo Soomere parima teadust ja tehnoloogiat populariseeriva teadlase(, ajakirjaniku või õpetaja) tiitli merefüüsika aktuaalsete probleemide selgitamise eest populaarteaduslikes artiklites ja avalikes esinemistes. Tarmo Soomere on teadlane, kes aktiivselt propageerib mereteaduse tulemusi, nende tundmiste vajadust ja rakendamise võimalusi, kasutades selleks kõiki avaliku esinemise kanaleid. (vaata pressiteadet).
 • 24.11.2011, 14:00, KübI B101. Arvutiteaduse seminar: Andreas Abel (LMU München) räägib teemal "Higher-order subtyping for dependent types" (vaata abstrakti).
 • ÕNNITLEME! 14. novembril 2011 kaitses Tartu Ülikooli nõukogu saalis Lya Meister oma doktoritööd "Eesti vokaali- ja kestuskategooriad vene emakeelega keelejuhtide tajus ja häälduses. Eksperimentaalfoneetiline uurimus". Juhendajad prof Karl Pajusalu ja knd Hille Pajupuu (Eesti Keele Instituut). Oponent: prof Kari Suomi (Oulu ülikool) (vaata tööd).
 • 21.11.2011, 16:00, KübI B101. CENSi seminar: esineb Tanel Peets (KübI) teemal "Lainete dispersioon mikrostruktuuriga materjalides" (doktoritöö eelkaitsmine).
 • 18.11.2011, 14:00, KübI B 101. Boriss Šelajev (KübI) räägib teemal "On dynamic logic" (KeY süsteemist Java programmide verifitseerimiseks HATS projekti kontekstis).
 • 17.11.2011, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: esineb Dr. James Brotherston (Imperial College London) teemal "Undecidability of propositional separation logic and its neighbours" (vaata abstrakti).
 • 15.11.2011, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: esineb Karl Palmskog (KTH, Stockholm) teemal "A semantics for network-adaptive execution of distributed objects" (vaata abstrakti).
 • 12.-13. novembril 2011 toimub Viinistul iga-aastane KübI sügisseminar (vaata ajakava v5).
 • ÕNNITLEME! Meie endise töötaja Olga Tribštoki (TTÜ) magistritöö "Lainetuse tingimuste võrdlus Eesti ja Leedu rannavetes" (juhendaja akad Tarmo Soomere) sai Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilaste teadusauhindade konkursilt preemia. (vt lähemalt).
 • 7.11.2011, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Narcisse Zahibo (University of the French West Indies and Guiana, Guadeloupe) teemal "Innundation risks for Guadeloupe, Lesser Antilles".
 • ÕNNITLEME! Tarmo Soomere juhitud uurimisprojekti "BalticWay" raames tehtud tööd mereteaduste saavutuste populariseerimise ja praktilise kasutamise suunas hinnati Läänemere mereteadust finantseerivate organisatsioonide konsortsiumi BONUS eriauhinnaga.
  Preemia vääriliseks peeti eelkõige Nord Streami keskkonnamõju hindamise protsessi teadusliku analüüsi tulemuste tutvustamist nii laiale publikule, vastutavatele ametnikele kui ka Riigikogule; ning selle kaudu kaasaegse mereteaduse võimaluste demonstreerimist üldsusele.
 • 3.11.2011, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Tarmo Uustalu (KübI) räägib teemal "Coinductive big-step semantics" (vaata abstrakti).
 • 2.11.2011, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Alexander Ezersky (Université de Caen, Prantsusmaa) teemal "Interaction of solitons with sandy bottom in a shallow water resonator".
 • 31.10.2011, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Kert Tamm (KübI) teemal "Appearance of the spatial asymmetry in the Mindlin-Engelbrecht-Pastrone model".
 • 27.10.2011, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Wolfgang Jeltsch (KübI) räägib teemal "First-class subkinds in Haskell" (vaata abstrakti).
 • 24.10.2011, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Arkadi Berezovski (KübI) teemal "Thermodynamic interpretation of finite volume algorithms".
 • 20.10.2011, 14:00, KübI B101. Arvutiteaduse seminar: Wolfgang Jeltsch (KübI) räägib teemal Record Type Families: A Key to Generic Record Combinators (vaata abstrakti).
 • 17.10.2011, 16:00, KübI B101. CENSi seminar: esineb Andres Braunbück (KübI) teemal "Harmonic burst in characterisation of exponentially graded material".
 • ÕNNITLEME! TTÜ 2011 a rakenduslike teadustööde konkursil saavutas Tanel Alumäe teadustöö "Eestikeelse kõnetuvastuse meetodite uurimine ja arendamine" kolmanda koha.
 • 13.10.2011, 14:00, KübI B101. Arvutiteaduse seminar: Wolfgang Jeltsch (KübI) räägib teemal "First-class signals for Functional Reactive Programming" (vaata abstrakti).
 • 10.10.2011, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Tomas Torsvik (KübI) teemal "Numerical particle tracking modeling and prospects for Mobilitas project".
 • 7.–9. oktoobrini 2011 toimuvad Jõgevamaal Tõrvel Eesti arvutiteaduse teooriapäevad (vaata http://www.cs.ioc.ee/~tarmo/tday-torve/).
 • KübI korraldab 5-7 oktoobril, 2011 Tallinnas konverentsi 12th Symposium on Programming Languages and Software Tools - SPLST'11 (SPLST'11 koduleht).
 • 7.10.2011, 11:00, KübI B 126. Kraadiõppurite loengusarja "Computational Fracture Mechanics" esimene loeng: "Introduction to Fracture Mechanics", lektor Arkadi Berezovski (KübI).
 • 29.9.2011, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Tarmo Uustalu (KübI) räägib teemal Controlling cut in sequent calculi for bi-intuitionistic logic.
 • 26.9.2011, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Jaan Kalda (KübI) teemal "K-spectrum of Decaying and Growing Passive Scalars in Chaotic Compressible Fluid Flows".
 • 22.9.2011, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Danel Ahman (TTÜ) räägib teemal When is a container a comonad? (vaata abstrakti).
 • 19.9.2011, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Piret Avila (TTÜ doktorant) teemal "The Super-Exponential Growth of World Population".
 • 7.-8. juuli 2011 Infoturbe-alane konverents ECIW 2011 (vaata kodulehte).
 • 22.6.2011, 11:00, KübI B 101. Riina Maigre kaitseb oma doktoritööd "Composition of Web Services on Large Service Models" (Veebiteenuste kompositsioon suurtel teenustemudelitel). Juhendajad juhtivteadur Enn Tõugu (KübI) ja Dr. Peep Küngas (Tartu Ülikool). Oponendid: Dr. Margus Veanes (Microsoft Research, Redmond, WA, USA) ja Prof. Merik Meriste (Tartu Ülikool). (vaata doktoritööd).
 • 20.6.2011, 12:00, KübI B 101. KübI doktorantide atesteerimine. Lisainfo Sven Nõmm.
 • 13.6.2011, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Janusz Brzozowski (Waterloo Ülikool, Kanada) räägib teemal "Syntactic complexity of regular languages" (vaata abstrakti).
 • 13.6.2011, 16:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Grigori Mints (Stanfordi Ülikool) räägib teemal "Decidable second-order theories" (vaata abstrakti).
 • 9.6.2011, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Janusz Brzozowski (Waterloo Ülikool, Kanada) räägib teemal "Quotient complexity of regular languages" (vaata abstrakti).
 • 2.6.2011, 16:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Dominic Orchard (Cambridge'i Ülikool) räägib teemal "Array programming with monads and comonads" (vaata abstrakti).
 • 2.6.2011, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Alberto Pardo (RepÜblica Ülikool, Montevideo, Uruguai) räägib teemal "Applicative shortcut fusion" (vaata abstrakti).
 • 30.5.2011, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Oksana Kurkina (KübI) teemal "Motion of sediment particles in surface and internal waves ".
 • 23.5.2011, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Ira Didenkulova (KübI) teemal "Beach Profile Change Caused by Vessel Wakes and Wind Waves in Tallinn Bay, the Baltic Sea".
 • 17.5.2011, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Riina Maigre (KübI) räägib teemal "Composition of web services on large service models" (vaata abstrakti).
 • 16.5.2011, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Kert Tamm (KübI) teemal "Optical dispersion branch in MEP model".
 • 16.5.2011, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Andri Saar (KübI) räägib teemal "Scala code generation from ABS".
 • 12.5.2011, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Arvutiteaduse teooriaseminar: Celia Picard (Paul Sabatier Ülikool, Toulouse 3) räägib teemal "Coinductive graph representation" (vaata abstrakti).
 • 12.5.2011, 16:00TTÜ ruumis II-108 füüsikainstituudi dotsendi ametikohale kandideeriva Tanel Mullari avalik loeng (venia legendi) "Teist järku relativistlik hälbevõrrand ja selle rakendusi".
 • 10.5.2011, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Paul Blain Levy (Birminghami Ülikool) jätkab teemal "Nondeterminism, fixpoints and bisimulation" (vaata abstrakti).
 • ÕNNITLEME! DoRa külalisdoktorant KübI lainetuse dünaamika laboris Irina Nikolkina kaitses 29. aprillil 2011 Nižni Novgorodi Riiklikus Ülikoolis kandidaadiväitekirja "Pikkade lainete dünaamika modelleerimine merelt lähtuvate ohtude kontekstis" (juhendaja E.Pelinovsky).
 • 9.5.2011, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Prof. Konstantin Lurye (Worcesteri Polütehniline Instituut) teemal "Material assemblies in space and time: dynamic materials".
 • 5.5.2011, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Paul Blain Levy (Birminghami Ülikool) räägib teemal "Nondeterminism, fixpoints and bisimulation" (vaata abstrakti).
 • 2.5.2011, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: "Lainetusdünaamika", 3 ettekannet.
 • 27.4.2011, 11:00, KübI B 101. Kert Tamm kaitseb oma doktoritööd "Wave Propagation and Interaction in Mindlin-Type Microstructured Solids: Numerical Simulation" (Lainelevi ja interaktsiooni numbriline modelleerimine Mindlini tüüpi mikrostruktuursetes tahkistes). Juhendaja prof Andrus Salupere (KübI). Oponendid: Dr. JiŠ™?­ Plešek (Inst. of Thermomechanics AS CR, Prague, Czech Republic) ja Alexey V. Porubov, DSc (Institute of Problems in Mechanical Engineering, Russian Academy of Sciences, Saint-Petersburg). (vaata doktoritööd).
 • 21.4.2011, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Hellis Tamm (KübI) räägib teemal "Introduction to the theory of Ütomata" (vaata abstrakti).
 • 18.4.2011, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Andres Lahe (TTÜ Mehaanika Instituut) teemal "EST meetod varrassüsteemide arvutamiseks" (vaata abstrakti).
 • 11.4.2011, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Arkadi Berezovski (KübI).
 • Pressiteade 30.03.2011 TTÜ Küberneetika Instituudi teadlase töö MIT Technology Review's (loe edasi).
 • 8.4.2011, 14:00, KübI B 316. Juhtimissüsteemide seminar: esineb Tanel Mullari (KübI) teemal "Diferentsiaalgeomeetria põhimõisteid III".
 • 7.4.2011, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Silvio Capobianco (KübI) räägib teemal "Noether's theorem: past, present, and a possible future" (vaata abstrakti).
 • 6.4.2011, 16:00Teaduste Akadeemia majas (Tallinn, Kohtu 6) akadeemik Tarmo Uustalu avalik loeng "Sertifitseeritud tarkvarast sertifitseeritud teaduseni".
 • 4.4.2011, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Anatoli Stulov (KübI) teemal "Impact, structure and waves".
 • 28.3.2011, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Irina Nikolkina (Nižni Novgorod, Venemaa) teemal Savage-Hutter model for avalanche dynamics in inclined channels: analytical solutions (vaata abstrakti).
 • 21.3.2011, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Erkki Soika (TLÜ) teemal Constructive Role of Environmental Noise in Ecological Modelsystems.
 • KONKURSS AMETIKOHALE perioodiks 01.05. 2011 ?”€ 30.04.2016: VANEMTEADUR mittelineaarse juhtimisteooria alal (>>).
 • 18.3.2011, 14:00, KübI B 316. Juhtimissüsteemide seminar: esineb Tanel Mullari (KübI) teemal "Diferentsiaalgeomeetria põhimõisteid II".
 • 14.3.2011, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Andrei Errapart (KübI) teemal Photoelastic tomography for complete residual stress determination in axisymmetric specimen.
 • 11.3.2011, 14:00, KübI B 316. Juhtimissüsteemide seminar: esineb Tanel Mullari (KübI) teemal "Diferentsiaalgeomeetria põhimõisteid".
 • 10.3.2011, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Rudolf Schlatte (Oslo Ülikool) räägib teemal Deployment components with parametric concurrency (vaata abstrakti).
 • 27. veebruarist 4. märtsini 2011 korraldab KübI Palmses XVI Eesti Arvutiteaduse Talvekooli, EWSCS 2011 (vaata http://cs.ioc.ee/ewscs/2011/).
 • 28.2.2011, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Jaan Kalda (KübI) teemal K-spectrum of decaying, aging and growing passive scalars in Lagrangian chaotic fluid flows.
 • ÕNNITLEME! TTÜ aasta teadlane 2010 on Tarmo Uustalu (vaata käskkirja).
 • ÕNNITLEME! TTÜ aasta parim noorteadlane 2010 on Irina Didenkulova (vaata käskkirja).
 • 18.2.2011, 14:00, KübI B 316. Juhtimissüsteemide seminar: esineb Ülle Kotta (KübI) teemal "Erinevate meetodite võrdlus pidevate ja diskreetajaga mittelineaarsete juhtimissüsteemide ühildamiseks".
 • 14.2.2011, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: Richard Wheeler (Edinburgh) räägib teemal An overview of artificial immune systems (vaata abstrakti).
 • 10.2.2011, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Wolfgang Jeltsch (TU Cottbus) räägib teemal Programming in Linear Temporal Logic (vaata abstrakti).
 • 7.2.2011, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Peter Van (KFKI Research Institute for Particle and Nuclear Physics and Budapest Univ of Technology and Economics, Hungary) teemal Temperature and heat conduction beyond Fourier law .
 • 4.–6. veebruarini 2011 toimuvad Nelijärve Puhkekeskuses Eesti arvutiteaduse teooriapäevad (vaata http://www.cs.ut.ee/~varmo/tday-nelijarve/).
 • 3.2.2011, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Marc Bezem (Bergeni Ülikool) räägib teemal Bar recursion (vaata abstrakti).
 • 31.1.2011, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Oksana Kurkina (Nizny Novgorod) teemal Nonlinear internal gravity waves in stratified waters: models and dynamics.
 • 27.1.2011, 15:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Gianluca Sara (Palermo) teemal The influence of global climate changes on marine ecosystems: an analysis through life histories and niche modelling.
 • 21.1.2011, 14:00, KübI B 316. Juhtimissüsteemide seminar: esineb Jüri Vain (KübI) teemal "Sotsiaalne kognitiivsus ja robotid".
 • 20.1.2011, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Dr Marc Pantel (IRIT, INP Toulouse) räägib teemal Pragmatic integration of model driven engineering and formal methods for safety critical systems design (vaata abstrakti).
 • 17.1.2011, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Romi Mankin (TLÜ) teemal Stohhastiline ostsillaator visko-elastses keskkonnas.
 • 14.1.2011, 14:00, B 316. Juhtimissüsteemide seminar: esineb Vadim Kaparin (KübI) teemal "Mittelineaarsete juhtimissüsteemide vaadeldavus".
 • ÕNNITLEME! Juhtimissüsteemide osakonna vanemteadur Maris Tõnso sai töö "Arvutialgebra vahendid mittelineaarsete juhtimissüsteemide modelleerimiseks, analüüsiks ja sünteesiks" eest Eesti üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil doktoriõppe astmes loodusteaduste ja tehnika valdkonnas tänukirja (vt. Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss 2010).

Viimati muutnud: 2019/02/08 13:15