See veebisait esitab teavet KübIst 31. detsembri 2016 seisuga ja seda enam ei uuendata.
This website presents information about IoC as of 31 December 2016 and is no longer updated.

TEATED

Seoses Tallinna Tehnikaülikooli struktuurireformiga on instituudi tegevus lõpetatud. Alates 1. jaanuarist 2017 kuuluvad foneetika ja kõnetehnoloogia, juhtimissüsteemide, tarkvarateaduse laboratooriumi inimesed uue infotehnoloogia teaduskonna uude tarkvarateaduse instituuti ning fotoelastsuse, lainetuse dünaamika, mittelineaarse dünaamika ja süsteemibioloogia laboratooriumi inimesed uue loodusteaduskonna uude küberneetika instituuti.

[uued uudised] [2016] [2015] 2014 [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999]
 

 • ÕNNITLEME! Üliõpilaste 2014.a riiklikul teadustööde konkursil pälvis Bert Viikmäe loodusteaduste ja tehnika valdkonnas doktoriõppe astmes 3. preemia konkursitöö "Laevateede optimeerimine Soome lahel pinnahoovuste mustrite põhjal" eest (2014. aasta üliõpilaste teadustööde konkursi tulemused).
 • ÕNNITLEME! Eesti Teaduste Akadeemia Fond määras 2015. aastaks noore teadlase stipendiumi Bert Viikmäele (2015. aasta stipendiumid ja toetused).
 • Kuni 19. detsembrini 2014 juubelinäitus "Akadeemik Hillar Aben 85" nüüd KübI raamatukogus (TTÜ peahoone fuajees 24.11-15.12.2014, vaata TTÜ sündmus, plakat).
 • 18.12.2014, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Andreas Abel (Chalmers'i TÜ) räägib teemal "Strong normalization for guarded types" (vaata abstrakti).
 • 15.12.2014, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Marika Eik (KübI) teemal "Bond between steel fibres and concrete".
 • 11.12.2014, 15:00, KübI B 308. Juhtimissüsteemide seminar: esineb Monika Ciulkin (Bialystoki Tehnikaülikool, Poola) teemal "Input-output linearization by dynamic output feedback on homogeneous time scale".
 • 9.-10.12.2014 KübI sügisseminar ja saabuvate jõulude tähistamine Jäneda Mõisas www.janedaturism.ee (vaata kava).
 • ÕNNITLEME! 8.12.2014, 15:00, KübI B 101. KübI doktorant Nicole Delpeche-Ellmann kaitses oma doktoritööd "Circulation Patterns in the Gulf of Finland Applied to Environmental Management of Marine Protected Areas" (Soome lahe pinnahoovuste mustrite rakendamisest looduskaitsealade haldamiseks) (doktoritöö). Juhendaja juhtivteadur Tarmo Soomere (KübI), oponendid Dr. habil. Joachim W. Dippner (Leibnizi Balti mere uuringute Instituut, Warnemünde, Saksamaa) ning DSc Vladimir A. Ryabchenko (Venemaa TA .P. Shirshovi Okeanoloogiainstituudi Peterburi haru).
 • 4.12.2014, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Wolfgang Jeltsch (KübI) räägib teemal "An efficient solution to the order maintenance problem" (vaata abstrakti).
 • Esmaspäeval, 24. novembril käisid riikliku programmi "Eesti keeletehnoloogia" juhtkomitee liikmed Kadri Vider (TÜ) ja Tanel Alumäe (TTÜ KübI) E-Eesti nõukogus tutvustamas Eesti keeletehnoloogia arenguid ja tulemusi. Vt Vabariigi valitsuse pressiteadet.
 • 1.12.2014, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esinevad Heiko Herrmann ja Emiliano Pastorelli (KübI) teemal "Overview and a practical demonstration of the 3D visualization system".
 • ÕNNITLEME! Akadeemik Boris Tamme nimeline noore teadlase/õppejõu stipendium läheb tänavu JURI BELIKOVile ning Professor Heinrich Laulu nimeline Nordeconi noore teadlase/õppejõu stipendium MARIKA EIKile (vaata lähemalt).
 • 27.11.2014, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Andres Toom (IB Krates/KübI) räägib teemal "A software product line approach for semantic specification of block libraries in dataflow languages".
 • 26.11.2014, 09:30, KübI B 401. Krzysztof Szymanski (Elsevier) lühiettekanne teemal "SciVal – a tool for bibliometric analysis" (http://www.scival.com/).
 • 20.11.2014, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Niccolò Veltri (KübI) räägib teemal "Two set-based implementations of quotients in type theory" (vaata abstrakti).
 • 17.11.2014, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Hiie Hinrikus (TTÜ) teemal "EEG and brain models".
 • 13.11.2014, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Denis Firsov (KübI) räägib teemal "Functional incremental computing" (vaata abstrakti).
 • Juhtimissüsteemide seminar: 5., 7. ja 10. novembril 2014 kell 11:00, KübI B101, IKTDK lühikursus: esineb Dr Claude Moog (Directeur de recherche, CNRS/IRCCyN, Nantes, Prantsusmaa) teemal "Nonlinear time-delay control systems" (vaata abstrakti).
 • 10.11.2014, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esinevad Kert Tamm ja Tanel Peets (KübI) teemal "Propagation of action potentials and mechanical waves in axons".
 • ÕNNITLEME! Üleriigiliste raamatukogupäevade raames 25. oktoobril toimunud võistlusel "Infootsing Internetist 2014" saavutas Paul Peetersoo 5. koha (allikas, küsimused-vastused).
 • 6.11.2014, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Keiko Nakata (KübI) räägib teemal "A realizability model for a type theory" (vaata abstrakti).
 • 3.11.2014, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Nicole Delpeche-Ellmann (KübI) teemal "Implications of general, deepwater and surface circulation of the Baltic Sea on the management of marine protected areas".
 • 27.10.2014, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Indrek Mandre (KübI doktorant) teemal "Intersections of spatial-temporal fractal sets — Kolmogorov wave dynamics".
 • ÕNNITLEME! Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu valis Akadeemia presidendiks järgnevaks viieks aastaks akadeemik Tarmo Soomere (vaata uudist).
 • 23.10.2014, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Taivo Lints (TTÜ automaatikainstituut) räägib teemal "Cellular automata with assumption-commitment schemes" (vaata abstrakti).
 • 16. - 22.10.2014 KübI korraldab Teaduste Akadeemia majas (Kohtu 6) The twentieth edition of the Agda Implementors’ Meeting: Theory, implementation, and applications of Agda, AIMXX (vaata http://wiki.portal.chalmers.se/agda/pmwiki.php?n=Main.AIMXX).
 • 20.10.2014, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: Arvi Ravasoo in memoriam: esinevad Jüri Engelbrecht "Inverse problems and studies by Arvi Ravasoo", Jaan Janno "Recent results of inverse problems research group", Andres Braunbrück, Arvi Ravasoo "Nonlinear propagation of a harmonic burst - comparing numerics with analytics".
 • 15.10.2014, 14:30, KübI B 401. Arvutiteaduse seminar: Makoto Takeyama (Kanagawa Ülikool, Jaapan) räägib teemal "Towards a framework for formal assurance cases in Agda" (vaata abstrakti).
 • 13.10.2014, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Nicole Delpeche-Ellmann (KübI) teemal "Numerical simulation of average Eulerian and Lagrangian transport in the marine surface layer".
 • 9.10.2014, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Wolfgang Jeltsch (KübI) räägib teemal "Concrete categorical semantics for functional reactive programming with resources" (vaata abstrakti).
 • Arvutiteaduse seminar: Eesti-Läti arvutiteaduse teooriapäevad toimuvad 2.–5. oktoobrini 2014 Ratniekis (vaata http://home.lu.lv/~df/tdays-ratnieki/, registreerimistähtaeg 18. september!).
 • ÕNNITLEME! 27.9.2014Läti Ülikooli Senati pidulikul istungil seoses ülikooli 95. aastapäevaga promoveeritakse Hele-Mai Haav ja Ahto Kalja Läti Ülikooli audoktoriteks kahekümne-aastase loomingulise ja viljaka koostöö eest Läti Ülikooliga arvutiteaduse vallas, mis hõlmab ka kõrgetasemelise rahvusvahelise konverentsisarja ühist korraldamist (Senati otsus aprillist, pildid).
 • 25.9.2014, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Silvio Capobianco (KübI) räägib teemal "On linear cellular automata (with special focus on rule 90)" (vaata abstrakti).
 • ÕNNITLEME! 22.9.2014, 14:00, KübI B 101. KübI doktorant Maija Viška kaitses oma doktoritööd "Sediment Transport Patterns Along the Eastern Coasts of the Baltic Sea" (Settetranspordi mustrid Läänemere idarannikul) (doktoritöö). Juhendaja juhtivteadur Tarmo Soomere (KübI), oponendid prof Jan Harff (Szczecini Ülikool, Poola) ning dr Albertas Bitinasn (Klaipeda Ülikool, Leedu).
  Doktoritöös käsitletakse tuulelainete poolt tekitatud pikiranda transpordi kvantitatiivseid ja struktuurseid omadusi. Vaatluse all on Läänemere pikim omavahel seotud setterandade süsteem piki mere idarannikut Sambia (Samlandi) poolsaarest Pärnu laheni. Seal domineerib setete defitsiit, mistõttu ulatuslikud rannalõigud kannatavad erosiooni all ning on tundlikud kõrgete lainete ja veeseisude suhtes.
  Lainetuse arvutustes on kasutatud modifitseeritud geostroofilisi tuuli. On arvutatud tasakaaluliste rannaprofiilide sulgemissügavuse ruumilised muutused uuringuala ja Eesti ranniku jaoks. Saadud hinnangud on seotud peamiste erosiooni ja akumulatsioonipiirkondadega Läti avatud rannikul.
 • Kuni 19. septembrini 2014 juubelinäitus "Akadeemik Jüri Engelbrecht 75" nüüd KübI raamatukogus (28.07-31.08. TTÜ peahoone fuajees, näitus avati 25. augustil kell 12:00 (vaata TTÜ sündmus, plakat).
 • 18.9.2014, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Wolfgang Jeltsch (KübI) räägib teemal "Functional programming with resources as a Haskell library" (vaata abstrakti).
 • ÕNNITLEME! KübI aasta publikatsioon 2013 võitjad: Tarmo Soomere, Hellis Tamm, Jelena Branovets, Svetlana Jugai (Kotlyarova), Natalja Jepihhina, Niina Karro (Sokolova), Arvo Kaldmäe (vt. lisaks).
 • 11.9.2014, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Tarmo Uustalu (KübI) räägib teemal "Coalgebraic update lenses" (vaata abstrakti).
 • 4.9.2014, 12:00Küberneetika Instituudi 54. sünnipäeva aktus Küberneetika Maja suures saalis. Teadusettekanne "Peeglitaguse maailma keemiline süntees - teadus ja kunst" TTÜ orgaanilise keemia prof. Margus Lopp'ilt.
 • 28.8.2014, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Wolfgang Ahrendt (Chalmersi Tehnikaülikool) räägib teemal "Integrated static and runtime verification of data and control properties" (vaata abstrakti).
 • ÕNNITLEME! 22.8.2014, 13:00, KübI B 101. KübI doktorant Dmitri Kartofelev kaitses oma doktoritööd "Nonlinear Sound Generation Mechanisms in Musical Acoustics" (Helitekke mittelineaarsed mehhanismid muusikalises akustikas) (doktoritöö). Juhendaja vanemteadur Anatoli Stulov (KübI), oponendid Prof. Bogumił B.J. Linde (Gdański Ülikool, Poola) ning Prof. German A. Maximov (Andreyev Acoustical Institute, Venemaa).
 • 18.8.2014, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: Dmitri Kartofelev tutvustab oma doktoritöö „Nonlinear Sound Generation Mechanisms in Musical Acoustics“ („Helitekke mittelineaarsed mehhanismid muusikalises akustikas“) sisu ja tulemusi.
 • In memoriam ARVI RAVASOO, 22.09.1939 - 29.06.2014 (järelehüüe).
  Ärasaatmine Rahumäe kalmistul reedel, 4. juulil kell 14.00.
 • 19.6.2014, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Wolfgang Jeltsch (KübI) räägib teemal "Functional Programming with Resources" (vaata abstrakti).
 • 17.6.2014, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Wolfgang Jeltsch (KübI) räägib teemal "Generalized Abstract Process Categories" (vaata abstrakti, algas 10., jätkub 19. juunil).
 • TTÜ Arvutitehnika Instituut ja KübI korraldavad 8.-11. juunini 2014 Tallinnas üheteistkümnenda rahvusvahelise andmebaaside ja infosüsteemide alase konverentsi Baltic DB&IS'2014 (vaata lähemalt).
 • 10.6.2014, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Wolfgang Jeltsch (KübI) räägib teemal "Functional reactive programming (FRP) with processes" (vaata abstrakti, jätkub 17. ja 19. juunil).
 • In memoriam GRIGORI MINTS, 07.06.1939 - 29.05.2014, arvutiteadlane, Eesti TA välisliige (2008), töötas Kübis 1980-1991 (järelehüüe Stanfordi Ülikoolist, kaastundeavaldused).
 • 2.6.2014, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esinevad Andres Braunbrück ja Arvi Ravasoo (KübI) teemal "Nonlinear reflection at the free boundary - analytical and numerical study".
 • 20.5.2014, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Gábor Csernák (Budapesti Tehnika ja Majandusülikool) teemal "Small scale chaotic vibrations of digitally controlled systems".
 • 16.–18. maini 2014 korraldab KübI Narva-Jõesuus Tallinna-Tartu vahelised arvutiteaduse teooriapäevad (vaata http://cs.ioc.ee/~tarmo/tday-narvajoesuu/).
 • ÕNNITLEME! 9.5.2014valis KübI teadustöötajatest ja teadusnõukogust koosnev valimiskogu Andrus Salupere teistkordselt instituudi direktoriks!
 • 13.5.2014, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Ira Didenkulova (KübI) teemal "Field experiment at Norderney, North, Sea: Wave statistics and its run-up on a beach".
 • 9.5.2014, 11:00Küberneetika Maja suures saalis KübI direktori valimiskoosolek. Valimiskogusse kuuluvad instituudi teadusnõukogu liikmed ning instituudi teadustöötajad (valimiskogu nimekiri siseinfos).
 • 5.5.2014, 14:00Küberneetika Maja suures saalis kohtumine KübI direktori teiseks ametiajaks kandideeriva Andrus Saluperega. Kõik on oodatud osalema ja küsimusi esitama!
 • 5.5.2014, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Dmitri Kartofelev (KübI) teemal "Application of high-speed line scan camera for acoustic measurements of vibrating objects".
 • 29.4.2014, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Yuri Gurevich (Microsoft Research, Redmond, WA) räägib teemal "What, if anything, can be done in linear time?" (vaata abstrakti).
 • 28.4.2014, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Yuri Gurevich (Microsoft Research, Redmond, WA) räägib teemal "Impugning alleged randomness" (vaata abstrakti).
 • 28.4.2014, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Tomas Torsvik (KübI) teemal "Data analysis of surface drifter data".
 • ÕNNITLEME! Läti Ülikooli on valinud oma audoktoriteks Hele-Mai Haava ja Ahto Kalja kahekümne-aastase loomingulise ja viljaka koostöö eest Läti Ülikooliga arvutiteaduse vallas, mis hõlmab ka kõrgetasemelise rahvusvahelise konverentsisarja ühist korraldamist (vaata teadet).
 • 24.4.2014, 11:00, KübI B 101. Juhtimissüsteemide seminar: esineb Ewa Pawluszewicz (Bialystoki Tehnikaülikool, Poola) teemal "Applications of functional universes in control theory".
 • 24.4.2014, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Gianluigi Bellin (Università di Verona) räägib teemal "Bi-intuitionism as dialogue chirality" (vaata abstrakti).
 • 14.4.2014, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Artem Rodin (KübI) teemal "From Riemann waves to planetary (Rossby and topographic) waves: how the background rotation, Earth’s shape and bathymetry modify the long wave motion". :
 • 10.4.2014, 15:00, KübI B 308. Juhtimissüsteemide seminar: esineb Tanel Mullari (KübI) teemal "Mittelineaarsete pidevaja süsteemide diskreetne juhtimine piki trajektoori".
 • 7.4.2014, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Jaan Kalda (KübI) teemal "Yield of Binary Reactions in Turbulent Flows".
 • ÕNNITLEME! 4.4.2014, 12:00KübI doktorant Marika Eik kaitses Aalto Ülikoolis oma doktoritööd "Orientation of short steel fibres in concrete: measuring and modelling" (Metallist lühikiudude orientatsioon betoonis: mõõtmine ja modelleerimine) (doktoritöö). Juhendajad Heiko Herrmann (KübI) ja Jari Puttonen (Aalto Ülikool), oponendid Prof. Holm Altenbach (Magdeburgi ülikool, Saksamaa) ja Prof. Karin Lundgren (Chalmersi ülikool, Rootsi).
 • 2.4.2014, 16:00, KübI B 101?. CENSi seminar: esineb Holm Altenbach (Magdeburgi Ülikool, Saksamaa) teemal "Plates and shells".
 • 31.3.2014, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Marika Eik (KübI) teemal "Orientation of short steel fibres in concrete: measuring and modelling".
 • Alates 17. märtsist 2014 on KübI koosseisus seitse laboratooriumit (vaata käskkirja "Küberneetika Instituudi struktuuri muutmine" ).
 • 10.3.2014, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Danel Ahman (Edinburgh'i ülikool) räägib teemal "Towards a propositional refinement type system for algebraic effects" (vaata abstrakti).
 • 10.3.2014, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esinevad Jakob Kübarsepp ja Irina Hussainova (Materjalitehnika Inst, TTÜ) teemal "Current Trends in Materials Engineering".
 • 2. - 7.03.2014 KübI ja EXCS korraldavad Palmses XIX Eesti Arvutiteaduse Talvekooli, EWSCS 2014 (vaata http://cs.ioc.ee/ewscs/2014/).
 • 7.3.2014, 10:00, KübI B 101. CENSi seminar: "Waves in solids" (3): "Lattice vibration and wave dispersion", korraldab Arkadi Berezovski (KübI).
 • ÕNNITLEME! 3.3.2014, 14:30, KübI B 101. KübI doktorant Bert Viikmäe kaitses oma doktoritööd "Optimising Fairways in the Gulf of Finland Using Patterns of Surface Currents" (Laevateede optimeerimine Soome lahel pinnahoovuste mustrite põhjal) (doktoritöö). Juhendajad juhtivteadur Tarmo Soomere ja vanemteadur Tomas Torsvik (KübI), oponendid Prof. Dr. Pentti Kujala (Aalto Ülikool, Soome) ning Dr. Bjørn Ådlandsvik (Mereinstituut & Bjerknes’i Kliimauuringute Keskus, Bergen, Norra).
 • 3.3.2014, 10:00, Akadeemia tee 15a. ""Intensive Day on Marine Research"" (vaata kava).
 • 27.2.2014, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: Conor McBride (Strathclyde'i ülikool) räägib teemal Worldly type systems (vaata abstrakti).
 • ÕNNITLEME! Eesti Vabariigi 96. aastapäeva eel tänab ja tunnustab Eesti Vabariik ka kahte meie instituudi töötajat - Valgetähe III klassi teenetemärgiga Tarmo Soomeret (mereteadlane ja matemaatik, akadeemik) ning Valgetähe IV klassi teenetemärgiga Ahto Kaljat (e-riigi arendaja, Tallinna Tehnikaülikooli professor) (vt. otsust). President Ilves annab riigi teenetemärgid üle 23. veebruaril Pärnu teatris Endla.
 • 21.2.2014, 10:00, KübI B 101. CENSi seminar: "Waves in solids" (2): "Fermi-Pasta-Ulam, Korteweg-de Vries, Spectral analysis", korraldab Arkadi Berezovski (KübI).
 • 20.2.2014, 15:00, KübI B 308. Juhtimissüsteemide seminar: esineb Tanel Mullari (KübI) teemal "Pidevate tagasisidega lineariseeritavate süsteemide diskreetne juhtimine mööda soovitud trajektoori".
 • 17.2.2014, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Siim Ainsaar (Tartu Ülikool) teemal "On the effect of time correlations of surface flows on the Lagrangian dynamics of passive tracers".
 • 10.2.2014, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: esineb Ira Didenkulova (KübI) teemal "Long wave dynamics in the coastal zone with application to marine induced hazards".
 • 7.2.2014, 10:00, KübI B 101. CENSi seminar: "Waves in solids" (1): "Why the optical branch of dispersion curve is important for microstructure models?", korraldab Arkadi Berezovski (KübI).
 • 4.2.2014, 15:00III Sädelev seminar mere-, järve- ja rannikuteaduse vallas seekord Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudis, Mäealuse 14: esineb Tarmo Soomere (KübI) teemal "Läänemere lained muutuste keerises".
 • 20.1.2014, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: Lauri Ilison (KübI) teemal "BIG DATA, what it is and how it is used for solving Business Problems".
 • 16.1.2014, 14:00, KübI B 101. Arvutiteaduse seminar: James Chapman (KübI) räägib teemal "Normalization by evaluation in the delay monad" (abstrakt).
 • 13.1.2014, 16:00, KübI B 101. CENSi seminar: Jaan Kalda (KübI) teemal "Superdiffusion and structure functions of passive tracers in 2D quasistationary Gaussian flows".

Viimati muutnud: 2019/02/08 13:15