näitus "Akadeemik Hillar Aben 85"

24.11-15.12.2014
TTÜ peahoone fuajees
15.12-19.12.2014
KübI raamatukogus

TTÜ sündmus plakat

Hillar Aben on sündinud 3. detsembril 1929. a. Tartus. Lõpetanud TPI ehitusteaduskonna tsiviil- ja tööstusehituse erialal cum laude 1953, aspirantuuris Eesti TA-s 1953-56.

Töötanud Küberneetika Instituudis alates 1960. a-st, algul nooremteadurina, seejärel rakendusmatemaatika ja mehaanika sektori juhatajana 1960-67, asedirektorina 1967-76, direktorina 1976-88; fotoelastsuse laboratooriumi juhatajana 1988-2013, erakorralise juhtivteadurina 2005-08, juhtivteadurina 2008-…

Eesti TA liige 1977. a-st, Eesti TA Toimetiste peatoimetaja 1995-2007. OÜ Glasstress juhatuse liige alates 2003, firma tegeleb arhitektuurilise klaasi, autoklaaside ja IT-toodete ekraanide pingete mõõtmisega. Uurimisala: fotoelastsus. Arendanud fotoelastsusmeetodi teooriat ning selle rakendamist klaasi jääkpingete mõõtmisel. Tegelenud ka linnaehituslike probleemide matemaatilise modelleerimisega. Avaldanud üle 200 teaduspublikatsiooni. Tema juhendamisel on kaitstud doktori- ja magistritöid. Organiseerinud rahvusvahelisi teaduskonverentse ja suvekoole, olnud teadusajakirjade toimetuskolleegiumide liige ja külalisprofessor.

Eesti Vabariigi teaduspreemia laureaat 1994 ja 2009, tunnustatud paljude rahvusvaheliste autasudega.

Näituse koostasid Milvi Vahtra (620 3551) ja Marje Tamm (620 4208); kujundas Tiia Eikholm.

Viimati muutnud: 2015/05/11 13:29