näitus "Akadeemik Jüri Engelbrecht 75"

28.07-05.09.2014
TTÜ peahoone fuajees
05.09-19.09.2014
KübI raamatukogus

Näituse pidulik avamine toimus 25. augustil kell 12.00 TTÜ peahoone fuajees.

TTÜ sündmus plakat

Jüri Engelbrecht on sündinud 1. augustil 1939. a. Tallinnas. Ta on lõpetanud Tallinna 7. Keskkooli ning TPI ehitusteaduskonna tööstus- ja tsiviilehituse erialal 1962 (cum laude). Alates 1963. a. töötab Jüri Engelbercht TTÜs. Hetkel on ta TTÜ Küberneetika Instituudi juhtivteadur ning mittelineaarsete protsesside analüüsi keskuse (CENS) juhataja.

Tema teadustöö teemadeks on ehitus- ja teoreetiline mehaanika, matemaatiline füüsika, biomehaanika ja mittelineaarne dünaamika, eeskätt mittelineaarne lainelevi tehismaterjalides ja eluslooduses. Solitonide teooria arendus on leidnud rakendust pinnalainete analüüsis madalas vees. Viimasel ajal on tähelepanu keskmes lainelevi mikrostruktuuriga materjalides ja multimastaapsed matemaatilised mudelid. Ta on avaldanud üle 200 teaduspublikatsiooni, sh 10 monograafiat, 4 õpikut, artikleid teaduspoliitikast ja teadusfilosoofiast ning algatanud Eesti TA raamatute seeriad „Eesti Vabariigi teaduspreemiad“ ja „Teadusmõte Eestis“.

Jüri Engelbrecht on olnud ja on siiani paljude teadusorganisatsioonide ja nõukogude liige, esimees või president. Teda on tunnustatud mitmete autasudega nii Eestis kui välismaal, sh Eesti Vabariigi teaduspreemia 1992, 2008; Riigivapi IV kl teenetemärk 1999; TTÜ teenetemedal Mente et manu 1999, 2002; Prantsusmaa Akadeemiliste Palmide Ordeni rüütlimärk 2003; Poola Vabariigi Teeneteordeni Rüütlirist 2005; Riigivapi III klassi teenetemärk 2007; Soome TA medal 2008.

Näituse koostasid Milvi Vahtra, Mirjam Piik (tel. 620 3551), Marje Tamm; kujundas Tiia Eikholm.

Viimati muutnud: 2015/05/11 13:31