näitus "Akadeemik, küberneetikateadlane Enn Tõugu 80"

07.05.-25.05.2015
TTÜ peahoone fuajees
26.05-05.06.2015
KübI raamatukogus

TTÜ sündmus plakat

Eesti arvutiteaduse üks alusepanija Enn Tõugu on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli masinaehituse erialal (cum laude). Õpingute ajal asus Enn Tõugu tööle Tallinna Ekskavaatoritehasesse, kus ta sai hea inseneripraktika.

Huvi teadusuuringute vastu ajendas edasi õppima arvutiteadust Leningradi Polütehnilises Instituudis. Seejärel töötas ta Tallinna Elektrotehnika Instituudis, kus osales originaalse miniarvuti STEM väljatöötamisel. 1965.a kaitses Enn Tõugu Valgevene NSV Teaduste Akadeemia juures kandidaadiväitekirja ja 1973. a Leningradi Elektrotehnika Instituudi juures doktoriväitekirja.

Aastast 1976 on Enn Tõugu seotud Küberneetika Instituudiga, tema põhilisteks uurimisvaldkondadeks on sünteesprogrammeerimine, deklaratiivsed keeled ja tehisintellekt. Praegu töötab ta samas juhtivteadurina tegeledes usaldusväärsete tarkvara- ja inimkeeletehnoloogiaalaste projektidega.

Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks valiti Enn Tõugu 1981. aastal informaatika alal. 1985–1991 oli ta Akadeemia informaatika ja tehnikateaduste osakonna akadeemiksekretär. 1992–2000 oli Enn Tõugu Rootsi Kuningliku Tehnikaülikooli tarkvaratehnika professor, seejärel Estonian Business School’i professor ning 2008.a alates Kollektiivse Küberkaitse Kompetentsikeskuse teadur-nõunik.

Enn Tõugu on aastakümnete vältel olnud õppejõud Tehnikaülikoolis ja teaduslik juhendaja Küberneetika Instituudis. Tema õpilasi võib kohata terves maailmas. Ta on 23. doktoritöö juhendaja. Enn Tõugu on publitseerinud 7 monograafiat ja üle kahesaja teadusartikli.

Enn Tõugu teadustööd on kahel korral tunnustatud riiklike preemiatega (1967, 1987). 2001. aastal omistati talle Valgetähe III klassi teenetemärk.

Kauaaegseks harrastuseks on Enn Tõugule olnud purjetamine. Ta on seilanud jahikaptenina nii koduvetel kui kaugemalgi. Liikumisrõõmu on pakkunud ka mäe- ja murdmaasuusatamine ning tennis, lugemisrõõmu laialdane keelteoskus.

Näituse koostasid Marita Paas (lisainfo 620 3551), Marje Tamm; kujundas Tiia Eikholm.

Viimati muutnud: 2015/05/28 12:55