Trükised

Valiku KübI töötajate viiekümne aasta jooksul avaldatud originaalsetele teadustulemustele baseeruvatest monograafiatest, toimetatud kogumikest ja teadusajakirjade erinumbritest leiate
Elektrooniliselt raamatunäituselt - Küberneetika Instituut 50


Siin info KübI juubelite puhul väljaantud raamatute kohta:


Kaanepilt Teadusmõte Küberneetika Instituudis (vastutav toimetaja Jüri Engelbrecht, koostaja Mati Kutser, tehniline toimetaja Galina Varlamova), Tallinn, 2010, ISBN 978-9949-430-38-3
Selle raamatu kaante vahele mahub pilk Instituudi teadussuundade arenguloole koos kronoloogiaga, valik Instituudi teadlaste mõtteid ja arvamusi aegade jooksul avaldatud intervjuudest ning Eesti Vabariigi teaduspreemia laureaatide ülevaateid oma tööst.Küberneetika Instituut muutuvas ajas (toimetaja Mati Kutser, eessõna Jaan Penjam, tehniline toimetaja Monika Perkmann) Tallinn, 2000, ISBN 9985-894-25-1 (pdf)


Viimati muutnud: 2012/09/07 11:00