Sädelev seminar mere-, järve- ja rannikuteaduse vallas


Teisipäeval, 10. septembril 2013, 16:00
Küberneetika Maja (Akadeemia tee 21), ruum B 101

Kõneleb Jonne Kotta (Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut)

teemal

KLIIMA JA MEREELUSTIK

(ligikaudne) PÄEVAKAVA

15:35kohvi ja suupisted
16:00avasõnad
16:05 - 16:50Jonne Kotta loeng (inglise keeles)
16:50 - 17:15diskussioon kohvi ja suupistetega

Sädelevad seminarid tutvustavad Eesti mere-, järve- ja rannikuteaduse parimat osa, andes kontsentreeritud ülevaate teaduse lõiketeral paiknevast materjalist tegevteadlastele ja teadlaseks pürgijatele. Ettekanded vastavad oma tasemelt ja materjali valikult soliidsete rahvusvaheliste konverentside ava- või plenaarloengutele ning annavad ülevaate mingi teadusvaldkonna mõne kuuma teema arengutest. Esitusviisilt on ettekanded arusaadavad ka doktorantidele ja hea ettevalmistusega magistrantidele. Seminaride seeria laiem eemärk on tagada Eestis tehtud ja tehtava rahvusvaheliselt tunnustatud tipptasemel teadustööst kasvanud kompetentsi tutvustamine ja selle siire naabervaldkondadesse, aga ka identifitseerida valdkonnad, kus Eesti mere-, järve ja rannikuteadusel on potentsiaal tõusta arvestatavale kohale Läänemere või Euroopa teadusmaastikul. Seminare korraldab ja ettekandjad ning ettekannete teemad valib Eesti Teaduste Akadeemia mereteaduste komisjon.

Viimati muutnud: 2013/09/06 17:36